Ihmiset

DenttariViekö tekoäly ammattini?

10.3.2023Juuso Arkkila

Hei AI, kirjoita Hammaslääkärilehteen teksti! Käsittele siinä tekoälyn vaikutusta hammaslääkäriprofession tulevaisuuteen. Ota huomioon kliininen ja toisaalta myös tutkimustyö. Kritisoi sitä, miten lyhyen aikavälin muutoksia yliarvioidaan ja pitkän aikavälin muutoksia aliarvioidaan.

Niin lääkärin, lakimiehen kuin kirjailijankin ammatit on ennusteissa jo tuomittu katoavien listoille tekoälyn tehdessä kaiken paremmin, tahdikkaasta ilmaisusta aina hienovaraisimpaan diagnostiikkaan saakka. Entä tämä ammatti, johon juuri valmistuin? Voinko jo täyttää uuden yhteishaun lomakkeen todettuani, että 5,5 vuotta opintoja nyt sattui korvautumaan koodinpätkällä.

Kone kainostelee ja korostaa tekoälyn roolia avustajana niin vastuunkannon kuin inhimillisen puolenkin osalta. Se uskoo tekoälyn tehostavan erityisesti tiedonkäsittelyyn liittyvää toimintaamme töissä, mutta toimenpiteiden suhteen se kaivaa esille aivan tavanomaiset digitalisaation lupaamat kehitysaskeleet esimerkiksi paikkaushoidon kohdalla.

Pyysin bottia simuloimaan tilannetta, jossa olen pelkopotilas kivuissani, mutta en halua lähteä hammaslääkäriin. Kone jaksoi nopeasti, mutta kattavasti vastata epäilyksiini ja kannustaa. Kokeilin aggressiivisuutta ja ehdotin (potilaana), että poistan kipeän hampaan itse. Varoitus jatkoseurauksista tuli napakasti, ja edelleen vastaan väittäessäni kone osasi vielä eritellä riskit seikkaperäisesti.

Entä kirjaaminen? Pyysin useamman kerran leikkauskertomusta esimerkillä opastaen, mutta konseptin hahmotus jäi selvästi vajaaksi, ja kone keskittyi toistamaan annettua informaatiota, ei juurikaan soveltamaan tietoa.
Omia suosikkejani keskustelun kriittisen arvioinnin saralla on jo pitkään ollut nykyhetken ilmiöiden ainutlaatuisuuden kyseenalaistaminen. Niin kutsuttu tekoäly jäsentelee aiemmin tuotettua tietoa, oppii kieliopin ja ymmärtää keskustelukontekstia hämmästyttävän hyvin. Tähän asti professio on nojannut tutkittuun tietoon sekä omaan tai kollegan kokemukseen, eikä tekoäly muuta tätä asetelmaa juurikaan.

Tekoälyn kehittyneisyyttä määrittäessä viitataan usein niin sanottuun Turingin testiin. Yksinkertainen keskustelutesti ihmisen kanssa paljastaa loppupeleissä koneen kyvyt. Pyytämässäni tekstissä ja jutellessamme selviää nopeasti ontuminen konseptien hahmottamisessa: kone ei oikeasti ”ymmärrä” tietoa, eikä osaa aina vetää yksinkertaisiakaan asiayhteyksiä nipuksi johtopäätöksiä, vaan toistaa ylimalkaisia faktoja tai aiemmin kirjallisuudessa esitettyjä päättelyketjuja. Toisaalta kone myös yllättää kirjoittajan ja ehkä myös herra Turingin testin: se vastaa niin nopeasti, laajasti, asiallisesti, kannustavasti ja väsymättömästi, että kirjoittajan arvaa välittömästi olevan kone.

Tietotekniikka ja tiedonvälityksen kehittyminen on ennenkin muuttanut työelämän perusrakenteita. Emmeköhän mekin kuitenkin jotakin tekemistä keksi. Tämän tekstin näpyttelin omin sormin, joten tekoäly ei saa inspiraation lähdettä tukevampaa tekijänoikeutta.

Juuso Arkkila
Kirjoittaja on vastavalmistunut hammaslääketieteen lisensiaatti

Lue myös
Etsitkö näitä?