Lue myös

Mediakortti 2023
Hammaslääkärin aikakauslehti. Yksissä kansissa hammaslääkäriä koskettavat uutiset, ajankohtainen tiede, kiinnostavat kollegat sekä terveyspolitiikka ja edunvalvonta.

Yleiset ohjeet

Hammaslääkärilehti käsittelee ammattikuntaa, suun terveydenhuoltoa ja työelämää koskevia aiheita sekä julkaisee ajankohtaisia keskustelupuheenvuoroja. Hammaslääkäriseura Apollonian tuottamilla tiedesivuilla julkaistaan hammaslääketieteellisiä alkuperäistutkimuksia, katsauksia ja tapausselostuksia.

Lehden julkaisija on Suomen Hammaslääkäriliitto ja lehti on liiton jäsenetu. Lehti ilmestyy kerran kuussa (kesäkuun lehti on kaksoisnumero 6-7).

Tiedesisältöä lukuun ottamatta lehteen tarkoitetut kirjoitukset osoitetaan vastaavalle päätoimittajalle (heli.mikkola@hammaslaakariliitto.fi). Lehdessä julkaistavien palstojen osalta kirjoitukset lähetetään erikseen sovitun käytännön mukaan. Jo kirjoituksen suunnitteluvaiheessa on hyvä olla yhteydessä toimitukseen, tällöin voidaan miettiä etukäteen mm. tarkoituksenmukaista osastoa ja palstaa.

Kirjoitukset lähetetään mieluiten sähköpostin liitteenä.

Julkaistavaksi hyväksytyt kirjoitukset voidaan julkaista muussa painotuotteessa vain Hammaslääkärilehden ja kirjoittajan luvalla. Lehdellä on oikeus julkaista hyväksymänsä materiaali sekä paperimuodossa että sähköisesti, esim. Hammaslääkärilehden ja Apollonian verkkosivuilla sekä Terveysportissa.

Tiedesisällön osalta Hammaslääkäriseura Apollonia tekee kirjoittajien kanssa erillisen, tästä periaatteesta poikkeavan julkaisusopimuksen.

Kirjoituksista ei makseta palkkiota, ellei toisin ole erikseen sovittu.

Toimitukselle voi myös ehdottaa lehdessä käsiteltäviä aiheita.

Tiedesisältö

Hammaslääkärilehden tiedesisällöstä vastaa Hammaslääkäriseura Apollonia. Tiedesisältöä koskevat kirjoitusohjeet ovat Apollonian verkkosivulla.

Tiedesisällön osalta Hammaslääkäriseura Apollonia tekee kirjoittajien kanssa erillisen, tästä periaatteesta poikkeavan julkaisusopimuksen.

Kirjoittajien nimien merkitseminen

Kirjoittajatiedoissa käytetään muotoa:

Hanna Hammaslääkäri, tutkinto eli oppiarvo, titteli
Affiliaatio eli kotiorganisaatio

  • Merkitse vain ne tutkinnot, tittelit ja affiliaatiot, jotka ovat artikkelin/kirjoituksen kontekstin perusteella oleellisia, jotta kirjoittajatiedot olisivat tarkoituksenmukaisessa, tiiviissä ja loogisessa muodossa.
  • Jos useammalla kirjoittajalla on sama affiliaatio, affiliaatioita voidaan yhdistellä taitossa alaviitteiden avulla.
  • Kunkin tekstin vastaava kirjoittaja vastaa myös kirjoittajatietojen yhdenmukaisuudesta ja asianmukaisuudesta.
  • Ulkomaalaiset tutkinnot, tittelit ja affiliaatiot merkitään aina englanniksi. Tällöin yhden tekstin kirjoittajatiedoissa ja yhdellä samalla kirjoittajalla voi olla sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä tietoja.
Kuvaohjeet

Lähetä kuvat toimitukseen sähköpostitse JPG-, TIFF-, EPS- tai PDF-tiedostona. Toivomme mahdollisimman isoa tiedostokokoa ja resoluutiota 300 dpi.

Myös piirrokset ja kuviot tulee lähettää erillisinä tiedostoina, mieluiten Excel-kuvioina lukujen kera. Mikäli piirros tai kuvio on lainattu toisesta julkaistusta, sen uudelleenjulkaisuun on hankittava lupa.

Julkaisemme kuvan ottaneen henkilön nimen kuvan yhteydessä, liitä nimi mukaan. Jos et ole itse ottanut kuvaa, varmista kuvan ottajalta, että kuvan voi julkaista lehdessä.

Jos kuvassa on tunnistettavissa oleva potilas, häneltä on oltava kirjallinen lupa kuvan julkaisemiseen, lupa lähetetään toimitukseen.

Tapahtumakuvissa nimeä kuvissa olevat henkilöt kuvatekstiin.

Kirjoitusohjeita osioittain

Pääkirjoitus

Lehden pääkirjoitukset käsittelevät alan ajankohtaisia asioita. Tällaisia ovat myös alan tutkimukseen ja hammaslääkärien kliiniseen työhön liittyvät aiheet. Ehdotukset pääkirjoituksiksi osoitetaan vastaavalle päätoimittajalle tai tieteelliselle päätoimittajalle. Lehden sisällön koordinoimiseksi on hyvä olla yhteydessä heti kirjoitusta suunniteltaessa.

Pääkirjoitusten enimmäispituus on 3 200 merkkiä välilyönteineen. Toimitus editoi kaikki julkaistavat kirjoitukset.

Puheenvuoro

Hammaslääkärilehti kannustaa keskusteluun. Hammaslääkärien työhön, hammaslääketieteeseen ja suun terveydenhuoltoon liittyviä kirjoituksia julkaistaan Puheenvuoro-palstalla. Kirjoituksen enimmäispituus on 4 200 merkkiä välilyönteineen. Kirjoitukset osoitetaan päätoimittajalle. Toimitus editoi kaikki julkaistavat kirjoitukset.

Seuraava potilas

Seuraava potilas -palstalla julkaistaan potilastapausselostuksia, joita ei vertaisarvioida. Tekstin enimmäispituus on 8 000 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien).

Mukana voi olla yhteensä 5–12 kuvaa alkutilanteesta, hoidon välivaiheista ja lopputilanteesta. Katso yläpuolelta kuvia koskevat ohjeet.

Kirjallisuusviitteitä voi olla enintään 5, katso tästä ohje kirjallisuusluettelon laatimiseksi. Muista myös naseva pääotsikko sekä väliotsikot.

Mallia Seuraava potilas -palsta kirjoituksesta voi ottaa Hammaslääkärilehdessä 1/2021 julkaistusta artikkelista Nuuskaajan likenoidi reaktio. Ota yhteyttä toimitukseen jo kirjoitusta suunnitellessasi.

Paikan päällä

Paikan päällä -palsta kertoo kollegakunnan yhteisistä tapahtumista. Palstalle voi tarjota kuvia ja lyhyttä tekstiä. Palstalla kerrotaan lyhyet vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mikä tilaisuus? Keitä oli paikalla? Kuka esiintyi? Palstalle tarjottuihin kuviin tehdään erilliset kuvatekstit.

Ota yhteyttä toimitukseen jo kirjoitusta suunnitellessasi. Tarkista etukäteen myös lehdessä julkaistavia kuvia koskevat ohjeet.

Mallia Paikan päällä -palstaan voi ottaa Hammaslääkärilehdestä 5/2021.

Muistokirjoitus

Muistokirjoituksen pituus on enintään 3 400 merkkiä välilyönteineen. Mukaan liitetään kuva.

Painotuoretta tiedettä

Painotuoretta tiedettä -palsta tarjoaa suomalaisille hammaslääketieteen tutkijoille tilaisuuden esitellä tuoreita tutkimustuloksiaan Hammaslääkärilehdessä omin sanoin. Palsta on tarkoitettu alkuperäistutkimuksille, jotka on juuri julkaistu kansainvälisissä lehdissä.

Julkaistavaksi tarjottava kirjoitus kannattaa lähettää toimitukseen heti, kun alkuperäinen käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi. Palstalle tarjottavien kirjoitusten enimmäispituus on 3 500 merkkiä välilyönteineen. Kirjoituksia ei enää vertaisarvioida, mutta ne kielenhuolletaan.

Kirjoitukset pyydetään lähettämään kahteen sähköpostiosoitteeseen: mataleena.parikka@tuni.fi sekä laura.kimari@apollonia.fi.

Kirjoituksessa tulee huomioida Hammaslääkärilehden lukija: valtaosa lukijoista on kliinistä työtä tekeviä hammaslääkäreitä. Kirjoituksen laatijan kannattaa kysyä itseltään seuraavat kysymykset: Millä tavoin tutkimusaihe on lehden lukijan kannalta merkityksellinen? Miten tämän tutkimuksen avulla saatu tieto hyödyttää nyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa potilaita ja/tai kliinikkoa?

Kirjoitukset tulee otsikoida. Otsikon tavoitepituus on korkeintaan 75 merkkiä välilyönteineen. Hyvä otsikko on napakka ja houkuttelee lukemaan. Tutkimuksen nimi ei yleensä sovi otsikoksi. Tuloksista tai johtopäätöksistä sen sijaan saa useimmiten hyvän otsikon.

Tekstin liitteeksi tarvitaan tutkimuksen viitetiedot sekä tutkimuksen tekijöiden toimipaikkatiedot. Suomessa toimivien tutkijoiden tiedot ilmoitetaan suomeksi ja muualla työskentelevien tiedot englanniksi.

Väitöskatsaukset

Hammaslääketieteen alaan kuuluvat väitöskatsaukset julkaistaan Hammaslääkärilehdessä. Muita väitöstutkimuksia julkaistaan toimituksen harkinnan mukaan. Väitöskatsauksia ja väitöskirja-apurahoja koskevat ohjeet löytyvät Apollonian kotisivuilta.