Post

VertaisarvioituZirkonia hammaslääketieteessä 20 vuotta – mitä olemme oppineet?

8.2.2019Jenni Hjerppe, Per Vult von Steyern

Yttriumoksidilla stabiloitu tetragonaalinen polykristallinen zirkoniumdioksidi – josta käytetään nimitystä yttriumstabiloitu zirkonia, Y-TZP tai zirkonia – on kestävä hammaskeraamimateriaali, jonka bioyhteensopivuus on poikkeuksellisen hyvä. Näiden ominaisuuksien ansiosta se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi suuontelossa.

Ns. ensimmäisen sukupolven zirkoniaa on käytetty runkomateriaalina hammaskantoisissa kruunuissa ja kiinteissä siltarakenteissa. Näiden rakenteiden selviytymisluvut ovat suuret, mutta niiden ongelmana on ollut päällepolttoposliinin alttius lohkeamiselle.

Tämä on johtanut posliininkerrostustekniikoiden kehitykseen sekä kannustanut tutkijoita kehittämään uusia läpikuultavampia zirkoniamateriaaleja, joita voidaan käyttää joko monoliittisina rakenteina ilman päällepolttoposliinia tai runkorakenteina, joissa vain labiaalifasadit kerrostetaan posliinilla.

Artikkelissa tarkastellaan eri zirkoniamateriaalien ominaisuuksia ja joitakin niiden kliinisiä käyttöaiheita.

Kliininen merkitys

Ensimmäisen sukupolven zirkoniamateriaaleja voidaan käyttää monissa kliinisissä tilanteissa luottavaisin mielin. Hiljattain kehitetyt läpikuultavat ja erittäin läpikuultavat zirkoniamateriaalit ovat lupaavia, mutta niiden käytöstä ei vielä ole saatavilla pitkäaikaisia seurantatuloksia.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että esteettisten ominaisuuksien parantuessa mekaaniset ominaisuudet heikentyvät. Sen vuoksi kliinikon tulisi aina noudattaa materiaalin valinnassa erityistä huolellisuutta ja käyttää ainoastaan hyvin tuntemiaan materiaaleja.

Kirjoittajat

Jenni Hjerppe, HLT, EHL
Turun yliopisto, hammasprotetiikan oppiaine / Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
jenni.hjerppe@utu.fi

Per Vult von Steyern, DDS, Odont dr/PhD, Professor and head, Department of Materials Science and Technology, Faculty of Odontology, Malmö university, Malmö, Sweden.

Käännös: Anna Vuolteenaho

Suom Hammaslääkäril 2019; 1: 34-41
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Päivitetty 22.2.2019: Lisätty tägi

Zirconia as a dental biomaterial

Yttrium oxide stabilized tetragonal zirconium-dioxide polycrystal (referred to as yttria-stabilized zirconia, Y-TZP or briefly zirconia) is a durable dental ceramic material that has exceptional biocompatibility. These properties make it an excellent material for use in the oral cavity.

Zirconia was first introduced as a framework material (first generation) for tooth-supported single crowns and fixed dental prostheses (FDPs). The survival rates of these constructions are high, and the only drawback has been the exposition to superficial porcelain chipping, so called chip-off fractures.

This was leading to a learning curve in veneering techniques, as well as development of new more translucent zirconia materials that can be used as monolithic structures without veneering porcelain or cut-back structures where only the labial facades are veneered.

The purpose of this article is to enlighten the material properties of different zirconia materials, as well as some clinical indications.

Lue myös
Etsitkö näitä?