Post

YritystoimintaVerokarhun takinkäännös

15.5.2018

PlusTerveys Oy on kotimainen terveyspalveluja tuottava lähes 1 200 henkeä työllistävä yritys. Sen omistavat siellä toimivat noin 300 hammaslääkäriä ja lääkäriä. Eräänlainen osuustoiminnallinen yhtiö siis.

Osakkeenomistajat voivat ostaa yhtiön osakkeita sen mukaan, miten heidän vetämänsä vastaanotto pärjää – vastaanotolla voi olla kymmeniäkin työntekijöitä. Osakkeille on maksettu vuosittain osinkoa koko yhtiön tuloksen perusteella. Yhtiö on toiminut näin jo perustamisestaan lähtien 1970-luvulta.

Menettely on ollut läpinäkyvää ja läpikäynyt useita verotarkastuksia, viimeksi vuosien 2014–2016 aikana. Konserniverokeskuksen tarkastuskertomuksessa ei ollut mitään huomautettavaa yhtiön toiminnasta eikä sen perusteella esitetty mitään verotustoimenpiteitä.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö kuitenkin valitti päätöksestä osingonjaon osalta vuonna 2017. Konserniverokeskus hyväksyi valituksen ja muutti kantaansa. Uuden kannan mukaan PlusTerveyden osakkailleen maksamaa osinkoa tulisi käsitellä työpanososinkona. Osakkeenomistajille se tarkoittaa jälkiveroja.

Päätös on yllättävä. Yhtiö ja useat osakkaat ovat valittamassa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Verotusmenettelystä annettu laki sisältää periaatteen ns. luottamuksensuojasta. Sen tarkoituksena on lisätä verotuksen ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta; verovelvollisella on oikeus luottaa veroviranomaisen toimivan lainmukaisesti, pysyvän päätöksissään ja noudattavan omaksumaansa tulkintalinjaa johdonmukaisesti sitä takautuvasti muuttamatta.

Tässä tapauksessa verottaja oli siis erikseen yhtiölle juuri todennut, että verot on maksettu oikein ja lakien mukaisesti. Melkoinen takinkäännös.

Lue myös
Etsitkö näitä?