Post

YritystoimintaYrittäjä toivoo palveluseteli­malliin vähemmän riskejä

23.4.2021Juha Korhonen

Kokonaishoidon palveluseteliä on pilotoitu Helsingin suun terveydenhuollossa noin parin kuukauden ajan.

Palvelusetelimallissa Helsinki ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta asiakkaan yhden hoitojakson, jonka palveluntuottaja toteuttaa alusta loppuun saakka. Tuottaja saa sekä kertakorvauksen että toimenpidekohtaisia suoritekorvauksia. Helsingin tarkoituksena on valikoida näitä palveluseteleitä saaviksi niin sanotuiksi koho-potilaiksi melko helppohoitoisia potilaita, joita yksityishammaslääkärien olisi tehokasta hoitaa.

Huhtikuun puoleen väliin mennessä yksi kokeiluun mukaan lähteneistä yrityksistä, Hammas & Hammas, oli hoitanut noin sata potilasta kokonaishoidon palvelusetelillä. Toinen yrityksen perustajista, Otto Palva, kertoo, että kaupunki näyttäisi onnistuneen potilaiden segmentoinnissa noin 70–75-prosenttisesti.

Mikäli potilaalla on kuitenkin esimerkiksi runsaasti paikattavaa tai hänelle pitää tehdä juurihoitoja, työ potilaan kokonaishoidosta ei ole yrittäjälle kannattavaa. Yksikin suurihoitoinen potilas voi olla suuri kuluerä.

Yksityisille palveluntuottajille tämä tarkoittaa Palvan mielestä liian suurta riskiä.

– Välillä voi tulla tosi raskashoitoisia potilaita, ja se tekee mallista haastavan yksittäisen hammaslääkärin osalta, Palva toteaa.

Palva on esittänyt Helsingin kaupungille, että riskiä jaettaisiin tasaisemmin.

– Jos segmentointi on epäonnistunut ja potilaalla on paikattavaa enemmän, seteli voisi muuttua erilaiseksi ja kompensaatiota toimenpiteistä voisi nostaa. Suurihoitoisen asiakkaan pompottelu takaisin terveyskeskukseen olisi sen sijaan huonoa ja epäeettistä­­kin.

Palvelusetelikokeiluun lähti mukaan vain pieni joukko yksityishammaslääkäreitä, sillä sen riskit koettiin liian suuriksi.

Myös Hammaslääkäriliitto on esittänyt, että palvelusetelimallin korvaustasoa pitäisi nostaa ja suurihoitoisista potilaista olisi maksettava lisäkorvausta.

Vaikka kokeilu on herättänyt yksityisissä palveluntarjoajissa kritiikkiä, Palva antaa kaupungille myös tunnustusta siitä, että se on lähtenyt kokeilemaan uutta.
 
– Me olemme olleet mukana monissa piloteissa. Paras tapa kehittää niitä on olla mukana ja kerätä tietoa. Sitten on kättä pidempää neuvottelutilanteissakin. Helsinki on ottanut palautetta vastaan rakentavasti.

Palvelusetelimallia on tarkoitus testata vuoden ajan. Kaupunki ja palveluntuottajat kävivät läpi pilotin tilannetta huhtikuun alkupuolella paneelikeskustelussa.

– Huhtikuun keskustelutilaisuus vahvisti, että kehitettävää kokonaishoidon setelissä on kosolti. On ilahduttavaa, että kaupunki on tarttunut toimeen, Hammaslääkäriliiton lakimies Heikki Kuusela toteaa.

Kokemuksia pilotista arvioidaan seuraavan kerran toukokuussa.

Lue myös
Etsitkö näitä?