Ihmiset

OpiskelijatKesäkandin muistilista 2024

21.2.2024Anu Tilander ja Tiina Salo
- Hyvin se menee! Kaikki aloittavat jostain. Ja älä pelkää kysyä ohjaalta, listaa Santeri Mäntylä päällimmäiset vinkkinsä viime kesän kokemusten pohjalta. (kuva: Thomas Linden)

– Kandikesä oli tosi mielekäs, sai maistiaisia tulevasta työelämästä ja itseluottamus lisääntyi. Niillä tiedoilla pärjää hyvin, joita meille on yliopistossa opetettu, rohkaisee Santeri Mäntylä tulevia kesäkandeja. Hän opiskelee nyt viidettä vuotta hammaslääketiedettä Turun yliopistossa.

Mäntylä toimi viime vuonna kesäkandina Haagan terveysaseman hammashoitolassa Helsingissä. Paikka tärppäsi, kun hän Helsingin kuntarekryn lisäksi lähetti viestiä suoraan alueen vastaavalle hammaslääkärille.

Kesäkandin työt olivat terveyskeskushammaslääkärin normaaleja vaihtelevia työtehtäviä. Kaikenlaista pääsi tekemään ja kaikenikäisiä hoitamaan. Erityisesti Mäntylä muistaa kandikesästä lapsipotilaat sekä sellaiset tapaukset, joissa joutui enemmän pohtimaan diagnoosia ja hoitosuunnitelmaa. Myös hyvät palautteet potilailta ovat jääneet mieleen.

– Sain rutiineja toimenpiteisiin. Samalla pääsin tutustumaan hammashoitolan toimintaan kokonaisuudessaan, Mäntylä kertoo.

Perehdytykseen oli varattu useampi päivä, joten työt pääsi aloittamaan sujuvasti ilman turhia kysymyksiä.

Mäntylä kehuu Haagassa saamaansa ohjausta.

– Aina oli mukava, osaava ja ammattitaitoinen ohjaaja paikalla. Oli tärkeää, ettei koskaan tullut sellaista tunnetta, että olisi vaivannut ohjaajaa silloin, kun piti kysyä. Ohjaajat olivat todella avuliaita ja kyselivät päivittäin, miten on mennyt.

Nimettyjen ohjaajien lisäksi muiltakin hammaslääkäreiltä sai apua tarvitessaan.

– Oli myös hauskaa vaihtaa ajatuksia tuoreiden hammaslääkärien ja edellisenä kesänä kesäkandina työskennelleen kanssa kahvihuoneessa.

Työskentelyn lopussa Mäntylällä oli vielä ohjaajan kanssa antoisa ja hyödyllinen keskustelu, jossa käytiin kesän kokemuksia läpi laajasti niin toimenpiteiden kuin potilastyöskentelyn osalta.

Kandikesä meni kaiken kaikkiaan mukavasti, ja vapaa-aikaakin jäi.

– Yliopistolla on iltaisin usein tenttiin lukemista, seminaaritehtäviä ja muuta. Kesäkandina työ jäi enemmän työpaikalle, ja illat ja viikonloput olivat vapaa-aikaa, jolloin saattoi nauttia kesästä, Mäntylä sanoo.

 

Kesäkandin muistilista 2024

Opiskelijalle kandikesä on ensimmäinen todellinen kosketus hammaslääkärin työelämään ja tärkeä osa ammattiin kasvamista. Hammaslääkäriliiton asiantuntijat kokosivat ohjeet ja vinkit kaikille kesäkandeille.

1. Oikeus ohjaajaan ­ja ohjaukseen

Hammaslääkärin tehtävissä tilapäisesti toimivalla opiskelijalla ei ole itsenäisiä ammatinharjoittamisoikeuksia, vaan opiskelija työskentelee laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisuudessa.

Opiskelijalla on oikeus perehdytykseen ja ohjaukseen. Työnantajan on nimettävä opiskelijalle kirjallisesti ohjaaja, joka on laillistettu hammaslääkäri ja jolla on riittävä käytännön kokemus. Ohjaajan on toimittava samassa toimintayksikössä kuin opiskelija.

Päivystäjänä toimivalla opiskelijalla on lisäksi oltava aina tavoitettavissa laillistettu ammattihenkilö, jonka on tarvittaessa saavuttava toimintayksikköön.

Ohjaajan on aktiivisesti seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa. Ohjaajalla on velvollisuus puuttua epäkohtiin ja keskeyttää toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu.

Työnantajalla on velvollisuus arvioida opiskelijan valmiudet erilaisiin tehtäviin sekä määritellä opiskelijan tehtävät, vastuu ja toiminnan rajat.
Opiskelijan on myös itse tunnistettava osaamisensa rajat. Kysy rohkeasti neuvoa, jos olet epävarma.

2. Tunne työsuhteen ehdot

Opiskelija voi työskennellä vain työ- ja virkasuhteessa. Yleensä työsopimus tehdään hyvinvointialueen tai yksityisen työnantajan kanssa. Opiskelija voi työskennellä myös työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta esimerkiksi hyvinvointialueella, jolloin työnantaja on ko. yritys.

Työsuhteen ehdot määräytyvät terveyskeskuksissa pääosin Lääkärisopimuksen mukaan. Keskeisiä työsuhteen ehtoja ovat työaika ja palkka. Terveyskeskuksissa työaika, palkan vähimmäismäärä ja toimenpidepalkkiot tulevat Lääkärisopimuksesta. Täyttä työaikaa tekevän säännöllinen työaika on keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Yksityisellä sektorilla palkan määrästä ja työajasta sovitaan työsopimuksella lainsäädännön asettamissa rajoissa.

3. Tee työsopimus kirjallisena

Työnantaja ja työntekijä solmivat työsopimuksen ennen työsuhteen alkua. Viranhaltijalle annetaan viranhoitomääräys.

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti. Sopimuksesta selviävät työaika, palkka, lomat ja työntekijälle kuuluvat edut sekä näiden määräytymisperuste.

Tarvittaessa myös opiskelijajäsenet voivat tarkistuttaa työsopimuksen Hammaslääkäriliiton lakimiehellä ennen allekirjoittamista.

4. Selvitä palkka-asiat

Lääkärisopimuksessa on määritelty terveyskeskusten hammaslääkärien tehtävistä vähintään maksettavat palkat. 1.6.2023 voimaan tulleen uraporrasjärjestelmän myötä tehtävästä maksettava palkka määräytyy uraporraspalkan mukaan. Järjestelmässä on useita palkkaportaita, ja sovellettava porras valitaan tehtävässä vaaditun osaamisen ja vastuun perusteella.

Opiskelijan uraporraspalkka on 1.10.2023 lukien vähintään 2 431,97 euroa. Palkan suuruus määräytyy hyvinvointialueen paikallisen palkkausjärjestelmän perusteella. Seuraava yleiskorotus on tulossa 1.6.2024.

Tehtävästä maksettavan uraporraspalkan lisäksi Lääkärisopimuksen mukaiset toimenpidepalkkiot maksetaan myös opiskelijoille. Toimenpidepalkkio­järjestelmän soveltamisesta voit kysyä esimieheltä, ohjaajalta tai luottamusmieheltä.

Yksityisellä sektorilla palkka perustuu usein toimenpidelaskutukseen. Kiinteä kuukausipalkka tai tuntipalkka voisi olla opiskelijalle kuitenkin edullisempi vaihtoehto.

5. Muista liittyä ­työttömyyskassaan

Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa (LL-kassa) maksaa palkansaajina toimiville jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa esimerkiksi työttömyyden tai lomautuksen ajalta. Jokaisen hammaslääketieteen opiskelijan kannattaa liittyä kassaan ollessaan työssä, eikä työn tarvitse olla oman alan työtä. Lähetä jäsenhakemus työttömyyskassaan heti työn alkaessa. Kassan jäsenyys ei sisälly Hammaslääkäriliiton jäsenyyteen, vaan kassaan pitää liittyä itse. LL-kassan jäsenmaksu on 42 € vuonna 2024 (https://www.ll-kassa.fi/).

6. Luottamusmies ­auttaa ja neuvoo

Terveyskeskuksissa työskenteleviä hammaslääkäreitä edustaa työpaikalla Jukon luottamusmies, joka on yleensä hammaslääkäri tai lääkäri.

7. Liitosta tietoa ja tukea urapolulle

Liitto on jäsenten tukena ja turvana työelämässä. Lisätietoa työelämäasioista ja liiton opiskelijatoiminnasta löydät verkkosivuilta: www.hammaslaakariliitto.fi

Opiskelijajäsenenä saat myös henkilökohtaista neuvontaa:

Terveyskeskukset: Niina Poijärvi, niina.poijarvi@hammaslaakariliitto.fi
Toimenpidepalkkiot: Nora Savanheimo, nora.savanheimo@hammaslaakariliitto.fi
Yksityinen sektori: Heikki Kuusela, heikki.kuusela@hammaslaakariliitto.fi
Liiton opiskelijatoiminta ja -tapahtumat: Ira Peurakoski, ira.peurakoski@hammaslaakariliitto.fi

Lue myös
Etsitkö näitä?