Uutiset

Sote-uudistusHammaslääkäriliitto korostaa jatkovalmistelun merkitystä sote-uudistuksessa

23.6.2021Heli Mikkola
istock-1180187740_soteverkko_web
(Kuva: iStockphoto)

Liitto pitää tärkeänä, että suun terveydenhuollon johto ja henkilöstö osallistuvat uudistukseen jatkovalmisteluun aktiivisesti.

– Uudistusta valmisteltaessa liitto on ollut aktiivinen ja muun muassa pyrkinyt vaikuttamaan monituottajuuden säilymiseen, toteaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Liitto on korostanut lakiesityksistä antamissaan lausunnoissa olennaisina muutosta vaativina kohtina muun muassa virkasuhteen vaatimusta sekä ostopalveluja ja alihankintoja käsitteleviä lain kohtia. Virtomaan mukaan näissä asiakohdissa on osin saatu muutoksia haluttuun suuntaan. Alihankinnoista eduskunta edellytti keskiviikkona, että hallitus arvioi sääntelyä edelleen niin, että otetaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon yritystoiminnan erilaiset organisoitumisen muodot.

Lisäksi Hammaslääkäriliitto piti lausunnoissaan esillä henkilöstön asemaa, palkkaharmonisaation tärkeyttä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä.

Liitto on tyytyväinen siihen, että eduskunta edellytti, että hallituksen on turvattava yliopistollisten sairaaloiden mahdollisuus tehdä tieteellistä tutkimusta ja tuottaa alan perus- ja erikoistumiskoulutusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja niiden rahoitusta koskeva erillislainsäädäntö on saatava voimaan ennen sote-uudistuksen voimaantuloa.

 

Työnantaja vaihtuu kunnissa

Nyt hyväksytty sote-uudistuksen toteuttava lainsäädäntö tulee voimaan porrastetusti. Kaikkien lakien on tarkoitus olla voimassa vuonna 2023. Aluevaalit järjestetään tällä aikataululla tammikuussa 2022 ja aluevaltuustot aloittavat toimintansa 1.3.2022.

– Kunnallisten työnantajien palveluksessa olevat hammaslääkärit siirtyvät uudistuksen myötä 1.1.2023 hyvinvointialueiden palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Tämä ei koske Helsingin kaupungin hammaslääkäreitä. HUS:n hammaslääkärit siirtyvät HUS-yhtymälle, toteaa Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Lotta Lax.

Liitto korostaa, että henkilöstö tulee ottaa mukaan uusien toimintojen suunnitteluun. Myös useat valiokunnat ovat korostaneet hyvän henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön osallistumisen tärkeyttä muutoksen toteutuksessa.

 

Monikanavarahoituksen purkamisesta tulossa vaihtoehtoja

Myös osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmisteltava monikanavarahoituksen purkaminen etenee. Purkamista valmistelleiden virkamiestyöryhmien loppuraportti on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle kesä-heinäkuun vaihteessa. Ryhmät eivät ole tehneet ehdotuksia, vaan ne ovat selvittäneet eri toteuttamisvaihtoehtoja.

Lausuntokierroksen jälkeen asia siirtyy parlamentaariseen valmisteluun.

 

 

Lue myös
Etsitkö näitä?