Ihmiset

LääkärisopimusNäin palkat nousevat hyvinvointialueilla vuonna 2024

19.4.2024Niina Poijärvi
Terveyskeskusten hammaslääkärien uraporraspalkkoja, tehtävälisiä ja henkilökohtaisia lisiä korotetaan 1.6.2024 lukien 1,92 %:n yleiskorotuksella. (Kuva: iStock)

Hyvinvointialueiden palveluksessa oleviin hammaslääkäreihin sovellettavan Lääkärisopimuksen määräyksiä muutettiin 1.2.2024 alkaen, kun jakoon tuli kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelman mukainen 0,4 %:n keskitetty erä.

Terveyskeskusten hammaslääkäreillä erä kohdennettiin kokonaan keskitettynä eränä kustannuksiin, joita aiheutui Lääkärisopimuksen määräysten muuttamisesta. Muun muassa vuosiloma- ja poissaoloajan varsinaisen palkan korottamista sekä henkilökohtaista lisää koskevia sopimusmääräyksiä muutettiin.

Sairaaloiden hammaslääkäreillä kyseisestä erästä 0,28 % jaettiin keskitettynä eränä ja 0,12 % paikallisena eränä.

Hammaslääkärien palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavan kerran kesäkuussa. Terveyskeskusten hammaslääkärien uraporraspalkkoja, tehtävälisiä ja henkilökohtaisia lisiä korotetaan 1.6.2024 lukien 1,92 %:n yleiskorotuksella. Toimenpide- ja käyntipalkkioihin tai suoritekompensaatioon ei tule korotuksia.

Sairaaloiden hammaslääkärien uraporraspalkkoja, tehtävälisiä ja henkilökohtaisia lisiä korotetaan 1.6.2024 lukien 1,5 %:n yleiskorotuksella. Myös toimenpide- ja käyntipalkkioita sekä suoritekompensaatiota korotetaan 1,5 %.

 

Paikalliset erät jakoon kesäkuussa

Lisäksi kesäkuun alussa 2024 tulee jakoon kahdenlaisia paikallisia eriä, joiden yhteenlaskettu kustannusvaikutus on 1,33 %. Erien jakamiseen on annettu valtakunnalliset ohjeet ja niiden kohdentamisesta neuvotellaan paikallisesti.

Paikallisia eriä voidaan käyttää uuden uraporrasjärjestelmän mukaisten uraporraspalkkojen ja tehtävälisien korotuksiin sekä henkilökohtaisiin lisiin.

Lääkärisopimuksen mukaisten paikallisten erien suuruus on 1.6.2024 alkaen yhteensä 0,73 % ja kehittämisohjelman mukaisen ns. palkkauksen kehittämisohjelmaerän suuruus
0,6 %. Kehittämisohjelmaerällä jatketaan uraporrasjärjestelmän kehittämistä ja erää voidaan käyttää esimerkiksi portaiden välisen välyksen kasvattamiseen tai tehtävälisien kehittämiseen.

Uraporrasjärjestelmän kehittäminen jatkuu syksyllä kolmannen paikallisen erän turvin. 1.10.2024 tulee jakoon ns. palkkojen yhteensovittamiserä, jonka suuruus on 2,5 %. Myös kyseisen erän kohdentamisesta neuvotellaan paikallisesti. Erää on tarkoitus käyttää palkkausjärjestelmän ja palkkauksen kehittämiseen sekä palkkojen yhteensovittamiseen hyvinvointialueilla.

Lääkärisopimuksen nykyinen sopimuskausi päättyy 30.4.2025, joten tulevien vuosien palkankorotuksista neuvotellaan jälleen keväällä 2025. Myös Mehiläinen Länsi-Pohjan talokohtainen työehtosopimus päättyy keväällä 2025.

LS 2022–2025, voimassa 1.6.2023 lukien | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Niina Poijärvi
Kirjoittaja on Hammaslääkäriliiton ­neuvottelupäällikkö.

Lue myös
Etsitkö näitä?