Post

ArtikkelitUusi käsikirja palveluketjujen määrittämiseen

22.1.2021Outi Hautamäki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut käytännönläheisen verkkokäsikirjan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen mallintamiseen, ohjaamiseen ja seurantaan. Käsikirja on laadittu yhteistyössä kuntien sote-ammattilaisten kanssa.

Aihetta käsitellään yhdeksän osatehtävän kautta. Näitä ovat mm. tilanneanalyysi, tavoitteiden määrittely, mallintaminen, toimeenpanon suunnittelu ja seurannan organisointi. Käsikirja antaa kaikkiin osatehtäviin ohjeita ja esimerkkejä.

Etenemisen lähtökohtia ovat rooleista ja työnjaosta sopiminen sekä jatkuva vuoropuhelu ja yhteistoiminta. Keskeistä on se, miten palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin.

Määrittelemällä palvelukokonaisuudet ja -ketjut järjestämisvastuussa oleva toimija ohjaa palveluntuottajia ja ammattilaisia tunnistamaan monialaisesti palveluja tarvitsevat, tunnistamaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen ja palvelutarpeiden tason sekä tarjoamaan asiakkaalle oikea-aikaisesti ennaltaehkäiseviä palveluja ja ehkäisemään raskaampien palvelujen tarvetta. Lisäksi määrittely ohjaa toteuttamaan palvelut asiakkaan etua ja tarpeita vastaavalla tavalla sekä sovittamaan palveluja yhteen siten, että ne ovat mahdollisimman vaikuttavia ja kustannustehokkaita.

Käsikirja löytyy osoitteesta www.julkari.fi/handle/10024/140708.

Lue myös
Etsitkö näitä?