Post

ArtikkelitSUTKE listasi haasteita ja odotuksia

11.6.2021Heli Mikkola

Suun terveydenhuollon tämän hetken haasteita ovat resurssipula, vaikeudet siirtää hoidon painotusta korjaavasta ehkäisevään hoitoon, julkisen ja yksityisen sektorin työnjako sekä suunterveyden integraatio muihin palveluihin. Nämä nousivat esiin valtakunnallisen Suun terveydenhuollon kehittämisen verkoston SUTKE:n ensimmäisessä tapaamisessa toukokuun lopussa.

– Osanottajia oli sekä julkisesta että yksityisestä terveydenhuollosta, koulutusorganisaatioista, järjestöistä, valtion hallinnosta sekä mm. tietojärjestelmätoimittajien edustajia. Pohdimme ryhmiin jakautuneena suun terveydenhuollon haasteita sekä odotuksia verkoston toiminnalle. Keskustelu oli erittäin aktiivista ja siitä muodostui hyvä kuva haasteiden kirjosta, sanoo verkoston vastuuvetäjänä toimiva THL:n asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa.

Etätapahtumana pidettyyn verkostopäivään oli ilmoittautunut 200 henkilöä.

Keskustelussa nostettiin esiin henkilöstövajeen ja rekrytointivaikeuksien yhdistelmä, joka koskee hoitohenkilöstöä ja suuhygienistejä, mutta paikoin myös erikoishammaslääkäreitä, erityisesti oikojia, ja perushammaslääkäreitäkin. ”Kun ei saada rekrytoitua hammashoitajia, ei voida rekrytoida hammaslääkäreitäkään.”

Samoin tilaisuudessa tuli esiin huoli elinikäisen terveysperustan rakentamisen mahdollisuuksista, kun hoitoa tehdään pikemmin reaktiivisesti kuin preventiivisesti, keskittyen invasiivisiin toimenpiteisiin. ”Miten realisoidaan se, että suunterveys ei parane kariesta paikkaamalla?”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keväällä perustama SUTKE on jatkoa parikymmentä vuotta toimineelle SUHAT-verkostolle. Tilaisuudessa käydyn keskustelun perusteella uuteen malliin kohdistuu paljon odotuksia. THL:n mukaan tavoitteena on muun muassa alustan tarjoaminen yhteisille keskusteluille, vertaiskehittämistyön laajentaminen, suun ja hampaiden hoidon laaturekisterin kehitystyön yhdyspinnat sekä sote-uudistuksen mahdollisuuksien ennakointi ja hyödyntäminen. Ahkera vertaiskehittäminen nousi ryhmäkeskusteluissa selkeäksi toiveeksi: kollegat haluavat kuulla, miten muualla Suomessa menee ja mitä ratkaisuja on keksitty.

Seuraava verkostopäivä pidetään 24.11. Tätä ennen on vuorossa julkisen perusterveydenhuollon toimintatietojen keruu SUHAT-tiedonkeruun tapaan.

– Tätä varten järjestetään kaksi koulutusta, 17.6. ja 19.8. Osallistumislinkki on THL:n tapahtumakalenterissa. Tiedonkeruu tapahtuu syys-lokakuussa ja raportointi vuoden lopulla, Harjunmaa sanoo.

Haasteista ratkaisuihin?

SUTKE:ssa keskusteltiin konkariosallistujien mukaan pitkälti samoista asioista, joita myös SUHAT-verkostossa käsiteltiin. Miten on tarkoitus päästä kohti ratkaisuehdotuksia, verkoston vastuuvetäjä Ulla Harjunmaa?
– Ratkaisuehdotuksia työstetään yhdessä sen jälkeen, kun ongelmat on ensin tunnistettu. Monet kehittämistoimet ovat vuosien ja vuosikymmenten hitaita prosesseja. Yksi ratkaisuista on tilaisuudessa esitelty laaturekisteri, joka on iso asia suun terveydenhuollon laadun kehittämisessä – tosin siinä on vuosien työ edessä.

Lue myös
Etsitkö näitä?