Post

ArtikkelitUlkomailta hoitoa haettiin yli 2 miljoonalla eurolla vuonna 2017

24.4.2018Annariitta Kottonen

Ulkomailta (EU- ja Eta-maat sekä Sveitsi) omatoimisesti haetun hammaslääkärin hoidon kustannukset (joista asiakkaat hakivat korvausta) olivat vajaat 2,3 miljoonaa euroa vuonna 2017, ilmenee Kelan tilastoista. Korvausratkaisuja Kela teki 6 376, ja korvauksia hoidoista maksettiin 305 339,84 euroa.

– Näissä luvuissa on huomioitu vain hammaslääkärin palkkiot, koska hammaslääkärien määräämiä tutkimuksia ja hoitoja ei ole mahdollista eritellä muiden lääkärien määräämistä tutkimuksista ja hoidoista, kertoo suunnittelija Reetta Kyyrö Kelasta.

Tilastointi tehdään ratkaisupäivän, ei hoidon ajankohdan perusteella. Siten vuoden 2017 tilastoissa ovat mukana viime vuonna tehdyt ratkaisut.

– Ulkomaille omatoimisesti hoitoon hakeutuneiden henkilöiden lukumäärää ei tilastoida, joten ratkaisujen määrä ei ole sama kuin henkilömäärä. Samalle asiakkaalle saatetaan tehdä yhdessä päätöksessä ratkaisu useammasta käynnistä hammaslääkärin vastaanotolla.

Tavallisimmin hoitoon hakeuduttiin Viroon, kuten aiemminkin.

– Unkari on viime aikoina markkinoinut voimakkaasti hammashoitoaan, ja Unkarin kasvu näkyy korvaustilastoissakin, mutta osuus Viroon verrattuna on vielä hyvin marginaalinen, Kyyrö kertoo.

Korvaus omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannuksista maksetaan sairausvakuutuslain mukaisesti eli samalla tavalla, kuin jos asiakas olisi käyttänyt Suomessa yksityishammaslääkärin palveluja. Ulkomailla annetun hammashoidon koko todellinen arvo ei ilmene Kelan tilastoista, koska Kela ei korvaa esimerkiksi hammasproteesihoitoa tai esteettistä hammashoitoa, eivätkä asiakkaat siksi välttämättä hae niistä korvausta.

Ulkomailla annettavaan hammaslääkärin hoitoon liittyviä ennakkolupahakemuksia ratkaistiin Kelassa viime vuonna kymmenkunta kappaletta, joista suurin osa koski Virossa annettavaa hoitoa. Noin puolet ratkaisuista oli hylkääviä, ja yleisin hylkäyksen syy oli se, että hoito voidaan antaa hoitotakuuajan puitteissa Suomessa.

Kymmenen viime vuoden aikana rajat ylittävän hammashoidon määrä on moninkertaistunut. Vuoteen 2014 mennessä, jolloin noin 5 000 henkilöä sai korvausta ulkomailla saamastaan hammashoidosta, oli rajat ylittävästä hoidosta korvausta saaneiden määrä kasvanut 3,7-kertaiseksi vuodesta 2008 (Blomqvist & Milén: Rajat ylittävä hammashoito: tältä näyttää jäävuoren huippu, Hammaslääkärilehti 8/2017).

Lisätietoa ulkomaille hoitoon hakeutumisesta: kela.fi/yhteistyokumppanit-hoitoon-hakeutuminen-suomesta-ulkomaille.

Omatoiminen hoitoon hakeutuminen ulkomaille, korvaukset hammaslääkärin palkkioista vuonna 2017, TOP5-maat.

Lue myös
Etsitkö näitä?