Post

ArtikkelitTyöhyvinvointi huolettaa Harjun terveydessä

23.4.2021Outi Hautamäki
anna_tuokkola
Harjun terveyden hammaslääkäriluottamusmies Anna Tuokkola kyseli hammaslääkärien tunnelmia työskentelystä uudessa yhteisyrityksessä. – Perehtyminen uusiin toimintatapoihin hektisen kliinisen työskentelyn ohessa luo paineita. Perehdyttämiseen olisi raivattava selkeästi erillistä aikaa, Tuokkola toteaa. Kuva: Pilvi Rautio.

Tunnelmat ovat pääosin haasteelliset, mutta positiivisiakin piirteitä on, kuvailee Harjun terveyden luottamusmies, hammaslääkäri Anna Tuokkola yhteisyrityksen ensimmäisiä kuukausia. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Mehiläinen Oy:n viime vuonna perustama yhteisyritys Harjun terveys käynnisti sote-keskuspalvelutoimintansa tämän vuoden alussa Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä.

Tuokkola kyseli Harjun terveyden hammaslääkärien ajatuksia alkuvuodelta ja sai vastauksia nimettöminä.

Vastauksista käy ilmi esimerkiksi, että työhyvinvointi on kärsinyt, ja moni hammaslääkäri on miettinyt muita työmahdollisuuksia. Huolena on myös, mitä tapahtuu nykyisen työehtosopimuksen päättyessä. Tilanne tuntuu kuitenkin nyt hiukan paremmalta kuin tammi-helmikuussa.

Toiminnan etukäteissuunnittelu vaikutti hammaslääkärien mielestä vajavaiselta, ja suunnitelmia tehdään vasta nyt kevään mittaan.

– Moni asia kerrotaan Teams-kokouksissa vain ripeästi, ja oletetaan, että työntekijät löytävät tarvittavat tiedot Harjun terveyden tai Mehiläisen intrasivuilta, Tuokkola nostaa esiin hammaslääkärien vastauksista.

– Kliinikot laittavat aina potilastyön muun työn edelle, ja sen takia kaikkeen perehdyttämiseen olisi raivattava selkeästi aikaa. Viikoittain sähköpostiin tipahtelevat uudet ohjeet kuormittavat henkilöstöä.

Huolta aiheuttaa myös kiristynyt työtahti arjessa.

– Kiire tuntuu olevan nykyään jokapäiväistä. Hammaslääkäreitä huolestuttavat erityisesti nopeat koululaisten seulonnat: aikaa ei juurikaan jää ehkäisevälle hammashoidolle. Työskentelyn ripeys ja vaikuttavuus ovat usein kääntäen verrannollisia.

– Vieläkin potilaita ohjataan ensimmäiselle käynnille suuhygienistin vastaanotolle ja sivuutetaan hammaslääkärin diagnoosin ja hoitosuunnitelman tärkeys. Tämä haaste on tosin ollut jatkuvassa kehityksessä PHHYKY:n ajoista lähtien, ja toivottavasti toimintaa tehostetaan niin, ettei turhia suuhygienistikäyntejä esimerkiksi lohkeamapotilaille enää tulisi, Tuokkola tiivistää hammaslääkärien vastauksista.

– Uuden tehostetun ajanvaraussysteemin myötä hammaslääkäreillä ei ole enää omia kokonaishoitopotilaita, vaan tarkastuksen jälkeen potilaat saatetaan ohjata sille hammaslääkärille, jolla on ensimmäinen vapaa aika.  

Lisähenkilökunta ilon aiheena

Erittäin iloisia hammaslääkärit ovat siitä, että Harjun terveyteen on palkattu lisää henkilökuntaa. Esimerkiksi ajanvarauksessa on enemmän ihmisiä hoidontarpeen arvioinnissa.

– Hammaslääkärit pahoittelevat kuitenkin sitä, että puheluihin on vastaamassa myös henkilöitä, joilla ei ole suun terveydenhuollosta aiempaa taustaa eikä riittävän kattavaa perehdytystä, ja aina etukäteistiedot tehtävistä toimenpiteistä eivät täsmää. Hyvällä ja kattavalla perehdytyksellä tämäkin helpottuu varmasti jatkossa, Tuokkola toivoo.

 Myös uusi oma röntgenologi, joka lausuu ptg-kuvat, helpottaa hammaslääkärien arkea.

Harjun terveydessä on lisäksi järjestäydytty erikoisalojen tiimeihin, joihin ovat päässeet kaikki erikoisalasta kiinnostuneet, ja toimintaa kehitetään pienemmissä ryhmissä. Erikoishammaslääkäreitä on palkattu enemmän, ja konsultointimahdollisuudet ovat parantuneet.

 – Uuden organisaation järjestäytyminen on aina haastavaa, mutta toimintaa on urheasti pidetty pystyssä kokeneiden ammattilaisten voimin. Jokaisen työpanos ja vastuunkanto hoitoloiden pystyssä pitämisestä on ollut erittäin tärkeää, Tuokkola kehuu.

Uudet esimiehet ovat Tuokkolan mukaan myös luoneet aiempaa positiivisempaa ilmapiiriä etäkokouksissa ja tsempanneet ahkerasti työntekijöitä sekä valaneet uskoa tulevaan.

– Työnantaja myös toimii esimerkillisesti yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämisessä järjestämällä yhteistoimintaa etänä. Työntekijöitä myös palkitaan yhteispalavereissa hyvästä työtuloksesta ja suoriutumisesta.

– Vanhojen tehottomien toimintatapojen peloton uudistaminen tuo tullessaan varmasti hyvää, ja odotettavissa on, että työntekijät pääsevät nyt vaikuttamaan paremmin omaan työuraansa, Tuokkola toteaa.

Lue myös
Etsitkö näitä?