Post

ArtikkelitTukiaineistoa hyvän ravitsemuksen edistämiseen

3.10.2019Annariitta Kottonen

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kuntaliitto ovat yhdessä julkaisseet tukiaineistoa hyvän ravitsemuksen edistämiseen.

Ravitsemuksella hyvinvointia -tarkistuslistat kunnille sekä sosiaali- ja terveyspalveluille on tarkoitettu päätöksenteon tueksi ravitsemusta koskevien tavoitteiden asettamisessa ja toteutuksen seurannassa. Lisäksi aineistoon kuuluu Hyvä ravitsemus on poliittinen päätös -opas, jossa muun muassa esitetään keinoja asukkaiden hyvän ravitsemuksen edistämiseen ja opastetaan, miten ravitsemusasiat voidaan kirjata hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluille sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ravitsemuksen yhteistyöryhmille suunnattu tarkistuslista käsittää esimerkiksi sen, kuinka ravitsemus huomioidaan osana palvelua ja hoitoa, kuinka sosiaali- ja terveyspalveluissa suun terveydenhuolto mukaan lukien ravitsemusasiat kirjataan asiakassuunnitelmiin ja miten sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaminen edistää väestön hyvää ravitsemusta.
Kunnille suunnatun tarkistuslistan avulla voidaan puolestaan arvioida esimerkiksi eri hallinnonalojen vaikutusta siihen, miten kuntalaisten hyvä ravitsemus toteutuu.

Aineistot löytyvät verkosta Ruokaviraston sivuilta: www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemuksella-hyvinvointia/

Lue myös
Etsitkö näitä?