Post

ArtikkelitTehdään kuntavaaleista terveysvaalit

3.3.2017Anu Tilander
vaalitentti
(Kuva: Yksi elämä -järjestöt / Sydänliitto)

Hyvä terveys ja suunterveys tuovat kuntalaisille säästöjä. Liiton paikallistoimijat ja jäsenet ovat kunnissa avainasemassa ehdokkaiden tavoittamisessa.

Yhteisen terveysehdokas-kampanjoinnin takana on Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -terveystalkoot. Sydänliitto kutsui mukaan myös Hammaslääkäriliiton, Lääkäriliiton, SuPerin, Stal:in ja Tehyn.

Terveys ja hyvinvointi ovat kuntavaalien keskeisiä teemoja. Me järjestöt havainnollistamme ehdokkaille konkreettisin esimerkein, että panostamalla terveyden edistämiseen kunnat voivat säästää rahaa. Innostamme ehdokkaita myös sitoutumaan terveysehdokkaiksi ja tekemään omia terveyslupauksia.

– Yksi elämä -järjestöt ovat ideoineet monipuolisen ja kiinnostavan konseptin, jossa Hammaslääkäriliitto haluaa olla mukana.Kannustamme liiton paikallistoimijoita ja kaikkia jäseniämme mukaan vaikuttamaan esimerkiksi järjestämällä olohuone-vaalitenttejä, pitämällä terveysasioita esillä sekä muistuttamaan ehdokkaita suunterveyden merkityksestä, sanoo liiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola

– Kuntavaalikampanjoinnin käytännön toteutus tehdään paikallisesti, ja siihen tarvitsemme sekä osastoja että kaikkia hammaslääkäreitä. Kampanja tukee myös liiton sote-vaikuttamistyötä alueilla, Eerola tiivistää.

Kannustetaan kuntia terveystekoihin

Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax kertoo, että kuntavaalikampanjalla terveysjärjestöt haluavat tehdä Suomen joka kunnasta terveystalkoiden mallikunnan.

Hän muistuttaa, että uudet valtuustot tulevat olemaan suuressa roolissa sen suhteen, miten kukin kunta hoitaa sille jäävän terveyden edistämistyön, kun varsinaiset terveyspalvelut ovat siirtymässä kesken vaalikauden maakuntiin.

– Jo se, että terveydenhoidon ammattilaiset siirtyvät lähes kokonaan pois kunnan palveluksesta, muuttaa merkittävästi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelua ja toimeenpanoa. Uudessa sote-maailmassa kunnan on nähtävä roolinsa terveyden edistäjänä, vaikka työn rahalliset hyödyt korjaa maakunta, jonka kontolle kuuluvat sairastuneiden hoitokulut, Brax pohtii.

Yksi elämä on järjestökumppaniensa kanssa päättänyt tehdä kaikkensa, että asiat kääntyvät parhain päin.

– Olemme miettineet keinon, jolla tehdä oma kunta terveyden edistämisen mallikunnaksi haastamalla eri puolueiden ehdokkaat puhumaan juuri oman kunnan teoista terveyden edistämiseksi. Tarjoamme ehdokkaille rahanarvoisia esimerkkejä siitä, kuinka terveyden edistämisestä syntyy moninkertaisia säästöjä. Rohkaistukaa kunnissa tenttaamaan ehdokkaita, Brax kannustaa mukana olevien järjestöjen jäseniä.

Jäsenet ja paikallistoiminta mukaan vaikuttamaan

Koko terveysvaalikampanjointi perustuu paikallistoimijoiden helppoon, mutta aktiiviseen osallistumiseen. Mukana olevien järjestöjen jäsenille tarjotaan valmiita vaikuttamisen välineitä, kuten setelinippu-esitteitä sekä ohjeet ja materiaalit olohuonetentteihin.

Ehdokkaille ja äänestäjille on koottu Terveysehdokas.fi-sivusto, josta äänestäjä voi etsiä oman kotikuntansa terveysmyönteisimmät ehdokkaat. Sivustolla on vaalikone, jossa ehdokkaat kertovat, mitä terveyttä edistäviä tekoja haluavat valtuutettuina edistää. Lupaukset vaihtelevat konkreettisista investointipäätöksistä oman elämän terveystekoihin.

Järjestöt ovat keränneet esimerkkejä, jotka osoittavat, että terveyteen investoimalla kunnat voivat parantaa suomalaisten terveyttä ja samalla vähentää menoja. Kaikki laskelmaesimerkit löytyvät Yksi elämä -hankkeen sivuilta (www.yksielama.fi/paattajille) ja

Terveysehdokas-sivuilta (www.terveysehdokas.fi). Hammaslääkäriliiton esimerkki ”Vähemmän paikattavia hampaita” löytyy näiden lisäksi myös liiton sivuilta: www.hammaslaakariliitto.fi/kuntavaalit.

Miten liiton paikallisosastot ja jokainen hammaslääkäri voivat osallistua?
  1. Käy tekemässä terveysehdokas-sivuilla vaalikone ja löydä oma terveysehdokkaasi. Kannusta myös kollegoita vaalikoneen tekemiseen. www.terveysehdokas.fi
  2. Ole yhteydessä kotikuntasi kuntavaaliehdokkaisiin tai käy tapaamassa heitä vaalitilaisuuksissa. Ota puheeksi, miten suunterveyden edistämisellä säästetään rahaa. Katso vinkit tämän jutun kohdasta ”Liiton suunterveysteesit”. Voit myös jakaa setelinippu-esitteitä, joissa on kerrottu esimerkkejä siitä, miten terveyden edistäminen säästää. Setelinippujen tilaus liiton toimistosta Ira Peurakoskelta: ira.peurakoski@hammaslaakariliitto.fi 
  3. Paikallisosasto tai kuka tahansa yksittäinen hammaslääkäri voi järjestää olohuonetentin kotikunnassaan. Olohuonetentti on helppo ja hauska tapa järjestää terveysteemainen vaalitentti, joka on yhdistelmä hauskaa peliä ja perinteistä vaalipaneelia. Ideana on kutsua 3–5 teitä kiinnostavaa ehdokasta eri puolueista tentattavaksi ja testata, ketkä ovat parhaita terveysehdokkaita. Tentin voi järjestää omassa olohuoneessa tai esim. kerhohuoneella. Setelinippuesite on peliväline, jolla tentataan ehdokkailta, mitkä terveysinvestoinnit säästävät eniten rahaa. Ohjeet ja materiaalit olohuonetentin järjestämiseen: www.yksielama.fi/olohuonetentti. Voit myös ottaa yhteyttä paikallisosaston puheenjohtajaan ja kysyä lisää. 
  4. Seuraa liiton viestintää, tykkää ja jaa some-kanavien (Facebook ja Twitter) päivityksiä. Muistathan myös jakaa tunnelmia olohuontentistäsi esim. Facebookissa. #olohuonetentti #terveysehdokas #terveystalkoot #kuntavaalit 
  5. Lähde mukaan ehdokkaan tukiryhmään ja tekemään vaalityötä oman terveysehdokkaasi puolesta.
Lue myös
Etsitkö näitä?