Tiede

VäitösSolukalvon musiini 1 (MUC1) suojaa suun limakalvoa ulkoisilta ärsytyksiltä osana limakalvon puolustusmekanismia

6.4.2023Bina Kashyap

Musiini 1 (MUC1) on solukalvon läpäisevä glykoproteiini, jota suun limakalvon epiteelisolut tuottavat. MUC1:n on osoitettu sijaitsevan epiteelisolujen suunpuoleisessa osassa ja kiinnittyvän pintasolujen soluharjanteisiin muodostaen osan limakalvon puolustusmekanismia. Sen merkitystä suun limakalvon fysiologiassa ja patologisissa muutoksissa ei kuitenkaan juuri tunneta.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin immunohistokemiallisin menetelmin sädehoidon vaikutusta MUC1:n ilmenemiseen suun limakalvossa ja kuvattiin epiteelin mikrorakennetta sekä transmissio- että pyyhkäisyelektronimikroskoopilla.

Ensimmäisessä osatyössä kuvattiin MUC1:n rakenteen, glykolysaation, toimintojen ja ilmenemisen muutokset sekä terveen suun limakalvossa että limakalvosairauksissa kirjallisuuden mukaan.

Toisessa osatyössä osoitettiin sädetyksen lisäävän MUC1:n määrää ja intensiteettiä kaikissa epiteelisolukerroksissa poiketen terveestä limakalvosta, jossa MUC1 on ainoastaan ylimmissä solukerroksissa. Lisäksi solujen harjannerakenteessa havaittiin muutoksia ja soluvälitilojen laajenemista. Näiden solumuutosten ajateltiin vaikeuttavan MUC1:n normaalia kulkeutumista epiteelissä ja ankkuroitumisessa solujen mikrorakenteisiin.

Väitöstutkimuksessa verrattiin MUC1:n ja hyaluronaanin (HA) ilmenemistä sädetetyssä suun epiteelissä. Myös HA:n määrä lisääntyi sädetetyssä epiteelissä verrattuna kontrolleihin. Normaalisti HA esiintyy suprabasaalikerroksessa, mutta sädetetyssä suun epiteelissä sitä esiintyy myös ylimmissä solukerroksissa. HA:n ilmeneminen on päinvastainen kuin MUC1:n, jonka intensiteetti suprabasaalikerroksessa lisääntyi sädetyksen jälkeen. Tutkimuksen perusteella suun epiteelin MUC1:lla ja HA:lla on erilainen funktio, mikä vaatii lisätutkimuksia.

Neljännessä osatyössä tupakoinnin vaikutus suun epiteeliin kuvattiin ”MUC1-scoren” avulla. Tupakointi lisää MUC1:n määrää ja intensiteettiä limakalvon dysplasioissa, suusyövässä ja sädetetyssä limakalvossa verrattuna vastaaviin tupakoimattomien henkilöiden limakalvonäytteisiin. Jatkossa tulisi huomioida tupakoinnin vaikutus ja MUC1:n merkitys suun epiteelin paranemisessa, kun suunnitellaan suun limakalvomuutosten hoitomuotoja sädehoidon jälkeen.

Väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että sädehoidon aiheuttamia vaurioita suun limakalvolla todetaan vielä usean vuoden jälkeenkin. Nämä pitkäaikaismuutokset saattavat altistaa erilaisille suumuutoksille, kuten haavan paranemisen heikentymiselle ja osteoradionekroosille. Tupakointi heikentää sädehoidon jälkeistä paranemista. Tupakoinnin lopettaminen on siis välttämätöntä, jotta suun limakalvo paranee sädehoidon aiheuttamista vaurioista.

Väitökseen johtaneet tutkimukset tehtiin Itä-Suomen yliopistossa yhteistyössä Oulun yliopiston sekä Vrije Univeristeit Amsterdamin yliopistollisen sairaalan suukirurgian ja suupatologian osaston kanssa.

 

Transmembrane MUC1 in the Oral Mucosal Epithelium – The Effects of Irradiation and Smoking

Bina Kashyap
MDS (väit.)

VASTAVÄITTÄJÄ
Jaana Hagström, professori
Turun yliopisto

KUSTOS
Arja Kullaa, professori emerita
Itä-Suomen yliopisto

ESITARKASTAJAT
Udo Gaipl, professori
Erlangen yliopisto, Saksa

Outi Monni, dosentti
Helsingin yliopisto

OHJAAJAT
Arja Kullaa, professori emerita
Itä-Suomen yliopisto

Jopi Mikkonen, DI, Ph.D.
Itä-Suomen yliopisto

Verkkojulkaisun osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4761-1

Lue myös
Etsitkö näitä?