Post

ArtikkelitPaine tuloksiin kudosteknologiassa uhkaa jo potilasturvallisuutta

13.8.2020Outi Hautamäki

Asiantuntijat varoittavat malttamattomuudesta regeneratiivisen eli kudosta korjaavan lääketieteen sovellusmahdollisuuksia kohtaan. Osa lupiin liittyvistä säädöksistä on liian sallivia, EASAC:n (Science Advice for the Benefit of Europe) ja FEAM:n (Federation of European Academies of Medicine) yhteisessä raportissa todetaan. Raportin laatineessa työryhmässä oli mukana professori, suu- ja leukakirurgian EHL ja erikoislääkäri Riitta Seppänen-Kaijansinkko Helsingin yliopistosta.

Kudosteknologian odotetaan kehittyvän lähivuosina nopeasti.

– Tämä herättää toiveita potilaissa ja biotekniikan teollisuudessa, minkä seurauksena toimintaa säätelevillä viranomaisilla on paine vauhdittaa kantasoluihin liittyviä lupaprosesseja. Potilaiden turvallisuus voi vaarantua, varoittaa professori Giulio Cossu Manchesterin yliopistosta järjestöjen tiedotteessa.

Tiedeakatemiat kannustavat EU:ta asettamaan potilasturvallisuuden ensisijaiseksi ja vastustamaan vauhdittamisen painetta.

– EU:lla on kansallisten tahojen valvojana ja globaalina toimijana erittäin tärkeä rooli. Lupakäytäntöjen tulee olla läpinäkyviä ja niiden tulee perustua tieteellisesti todistettuun tietoon, professori Cossu muistuttaa.

Etenkin kasvot ja kallo sekä niiden monet toiminnot ovat haastavia korjattavia. Moniammatillinen yhteistyö on avannut uusia uria Riitta Seppänen-Kaijansinkon tutkimusryhmän pään ja kaulan alueen kudosteknologiselle tutkimukselle. Heidän kantasolututkimuksissaan on tehty rasvasta luuta, ja tällä hetkellä tutkitaan, voitaisiinko koko rasvasolun sijasta käyttää rasvasolun osia.

– Vaikka puhkumme intoa uusista sovelluksista, on hyvä tiedostaa, että ennen kuin päästään laajaan kliiniseen käyttöön vaikka kasvojen ja kaulan syöpäpotilaiden tai halkiopotilaiden rekonstruktioissa, on hoidon oltava turvallista. Monet maat lupaavat kuuta taivaalta viimeistään huomenna. Tällä he pilaavat hyvin rakennetut hoitoprotokollat, Seppänen-Kaijansinkko kertoo.

– Intresseissämme on nyt tutkia ekstrasellulaarisia vesikkeleitä, joista uskomme saavamme aikaan vaikka mitä – sekä rekonstruktiopuolella että syöpähoidoissa.

Lue myös
Etsitkö näitä?