På svenska

LedareNu behöver vi fungerande servicesedlar

17.2.2023Anna Chainier, Heikki Kuusela
Anna Chainier ja Heikki Kuusela. (Kuva: Ismo Henttonen)

Tyvärr har problemen med Helsingfors stads servicesedlar för helhetsvård (KOHO) inte blivit lösta. Ärendet behandlades i en ledare för ett år sen (Tandläkartidningen 4/2022, 11.3.2022) under rubriken Varför flytet inte flötet. Läget har inte just alls förändrats, och Helsingfors har inte heller fått med nya serviceproducenter i verksamheten.

KOHO lanserades i Helsingfors för två år sen. Då välkomnade man de ambitiösa målen man hade med sedeln: patienten skulle få helhetsvård, och betala en självrisk som är lika stor som patientavgiften inom den offentliga vården. Den ersättning man betalade till serviceproducenterna blev ändå problematisk. Den har varit för liten för att locka med producenter i systemet. Under arbetet med att utveckla KOHO har man höjt engångsersättningen, och enligt Helsingfors egen uppfattning ligger ersättningen nu nära kostnaderna för vården som staden själv producerar, även om den fortfarande är lägre.

I Helsingfors är ersättningsnivån för servicesedlarna över lag lägre än i det övriga Finland, och enligt Tandläkarförbundet är den inte tillräckligt hög. I Helsingfors ersätts koden SFA10 med 21 euro, i Vanda 40,50 euro, i Kajanaland 53 euro. Den fastställda övre gränsen för SFA10 är 55 euro i Helsingfors, och 91,35 euro i Kajanaland, och ännu högre i Vanda. I Helsingfors har den övre gränsen hållits oförändrad i många år, utan indexförhöjningar. Helsingfors beräknar att deras egna kostnader för den åtgärden är 59 euro.

I Helsingfors räknar man alltså med att privata aktörer ska producera tjänster inom stadens servicesedelsystem under stadens egen kostnadsnivå. Det är en ohållbar ekvation. Ett privat företag måste se till att den egna verksamheten är lönsam. Man ska få en skälig ersättning för ett utfört arbete, alldeles som hälsocentraltandläkare och tandläkare som säljer tjänster till staden får en lön som är baserad på det arbete de utför. Servicesedlarna får inte vara ett sätt för arrangörerna att spara, utan ett sätt att producera tjänster för välfärdsområdets invånare.

Arbetet med att utveckla KOHO har redan pågått i två år, och det fortsätter, utgående från ett beslut av Helsingfors social-, hälso- och räddningsnämnd: ”Helsingfors måste försäkra sig om att de olika typerna av servicesedlar är lockande för både klienter och serviceproducenter, för att tandvårdens vårdköer ska kunna elimineras. Utvecklingen av servicesedeln KOHO fortsätter för att detta mål ska uppnås”. Det är viktigt att skapa och utveckla nya verksamhetsmodeller, men samtidigt är det oerhört viktigt att man har en fungerande modell som betjänar både patienter och servicearrangör, och som är ekonomiskt hållbar för producenten.

Ett fungerande samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn är till fördel för hela yrkeskåren, och alldeles speciellt för patienterna. I Helsingfors­trakten har privatmottagningarna outnyttjad kapacitet, och det borde man utnyttja till fullo. Fungerande servicesedlar, som ger en tillräcklig ersättningsnivå och som anpassar sig efter rådande behov, erbjuder en utmärkt möjlighet till detta. Det är sådana servicesedlar vi nu behöver.

En fungerande servicesedels egenskaper behandlas (på finska) i förbundets utredning ”Palveluseteli suun terveydenhuoltoon”.

Lue myös
Etsitkö näitä?