Post

ArtikkelitMuutoksia Kelan päivärahaetuuksiin – huomio YEL-työtuloon

2.1.2020Annariitta Kottonen

Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella. Aiemmin eri päivärahojen määräytymisperusteet vaihtelivat.

Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Vuositulon laskemisessa otetaan huomioon palkkatulot, yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen työtulo sekä tietyt etuudet ja ansionmenetyskorvaukset. Etuuksien taso säilyy ennallaan.

− Muutos koskee sekä palkansaajia että yrittäjiä, mutta sen merkitys korostuu yrittäjillä, jotka itse määrittävät päivärahojensa tasoon vaikuttavan YEL-työtulonsa, toteaa Hammaslääkäriliiton lakimies Heikki Kuusela.

− Jokaisen yrittäjän on tärkeää pitää YEL-työtulo jatkuvasti oikealla tasolla, koska sitä ei voi muuttaa takautuvasti muutosten tai yllätysten takia. YEL-työtulon nostaminen vain muutamaa kuukautta ennen esimerkiksi äitiysvapaata ei myöskään enää auta, koska tarkastelujaksona ovat edelliset 12 kuukautta, Kuusela korostaa.

Vanhempainpäiväraha voi määräytyä myös edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleiden tulojen mukaan, jos uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt kolme vuotta. Määrätyissä tilanteissa on mahdollista hakea päivärahan määräytymistä myös 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson viimeisten kolmen kalenterikuukauden tulojen perusteella.

Lisätietoja asiasta Kelan verkkosivuilla www.kela.fi.

Lue myös
Etsitkö näitä?