Post

YritystoimintaLopettavien yksityisvastaanottojen paperiset potilasasiakirjat Kelalle

29.5.2018Annariitta Kottonen

Toimintansa lopettaneiden yksityisten palveluntuottajien paperisten asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointi siirtyy Kelaan. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Kelan yhteisessä projektissa laaditaan tätä varten toimintamalli. Paperiasiakirjojen vastaanotto ja arkistointi Kelassa on tarkoitus käynnistää vuoden 2019 alussa.

Tavoitteena on varmistaa, että asiakas- ja potilasasiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus.

STM vastaa tarvittavista lainsäädäntömuutoksista ja arkistoinnin rahoituksen valmistelusta ja Kela projektin käytännön toteutuksesta.

Potilasasiakirjojen säilyttäminen rekisterinpitäjän olemassaolon lakattua on ollut hankala ongelma. Asiaa ei ole säännelty laissa.

– Nykytila, jossa potilasasiakirjoille ei ole säilyttäjää esimerkiksi rekisterinpitäjän toimivan hammaslääkärin kuoleman jälkeen, on ongelmallinen sekä hammaslääkärivastaanottojen että potilaiden näkökulmasta. Valmisteilla oleva järjestely on erittäin odotettu ja tervetullut ratkaisu alaa pitkään vaivanneeseen ongelmaan, toteaa lakimies Heikki Kuusela Hammaslääkäriliitosta.

Kela tekee asiasta myös hammaslääkäreille kyselyn.

Yksityisen terveydenhuollon sähköisten potilasasiakirjojen arkistointi toteutetaan Kanta-palveluissa.

Päivitetty 12.6.2018: lisätty Yritystoiminta-tägi.

Lue myös
Etsitkö näitä?