Post

YritystoimintaVerottajalta uusi alv-ohje

12.4.2019Heikki Kuusela

Verohallinto on julkaissut 1.4.2019 uuden ohjeen terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta. Ohjeessa on huomioitu viimeaikainen oikeuskäytäntö terveydenhuollon arvonlisäverotuksessa.

Ohjeessa on laajennettu huomattavasti aiempaan versioon nähden osiota hammasproteeseista ja hammasteknisistä työsuorituksista. Osiossa käsitellään nyt erikseen hammasteknisten laitteiden ja välineiden myyntiä toisaalta hammaslääkärin ja hammaslääkäriaseman näkökulmasta ja toisaalta hammaslaboratorion näkökulmasta.

Ohjeessa on huomioitu korkeimman hallinto-oikeuden purentakiskoista antama ratkaisu KHO 21.11.2018 T 5397, jossa purentakiskojen myynti on katsottu veronalaiseksi.

Ohjeessa on selkeästi tuotu esiin se, että arvonlisäverovelvollisuutta on käsiteltävä erikseen laboratorion myynnissä hammaslääkärille ja hammaslääkärin myynnissä potilaalle. Laboratorion myynti hammaslääkärille on aina verollinen, ellei kyseessä ole hammasproteesi. Ohje sisältää hammasproteesin määritelmän. Hammaslääkärin myynti potilaalle täytyy puolestaan arvioida erikseen laissa asetettuja kriteereitä noudattaen.

Oikomislaitteista ohjeessa on todettu, että ne luovutetaan yleensä hoidon yhteydessä siten, että niiden voidaan katsoa liittyvän hoitoon. Tällöin myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa, ellei kyseessä ole esteettinen hoito. Kalvo-oikomista ei ole mainittu erikseen, joten sen täytynee katsoa olevan verovapaata muun oikomishoidon tavoin.

Ohjeessa on huomioitu myös korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2019:1. Tässä ratkaisussa oli katsottu, että arvonlisäverollisen hoidon myyjänä oli terveydenhuollon yksikön vuokralainen, kun palvelun myyjänä toimivan vuokralaisen nimi, osoite ja y-tunnus sekä arvonlisäveroerittely kävivät selkeästi ilmi potilaalle annetusta laskusta.

Muussa tapauksessa kyseessä olisivat vuokralaisen arvonlisäverollinen myynti vuokranantajalle ja vuokranantajan arvonlisäverollinen myynti potilaalle.

Asialla voi olla merkitystä etenkin sellaisille vuokranantajille, joilla arvonlisäverovelvollisuuden alaraja ei ylity. Raja ei tällöin ylity myöskään vuokralaisten myynnin johdosta, kun laskutiedot ovat edellä mainitulla tavalla kunnossa.

Ohje on luettavissa tästä (vero-ohjeet verohallinnon sivuilla).

Lue myös
Etsitkö näitä?