På svenska

LedareLättare att nå hållbar hälsa med ­systematisk fortbildning

8.12.2023Katri Palo
Katri Palo. (Kuva: Ismo Henttonen.)

Tandläkardagarna var igen en viktig händelse för hela branschen. Där kunde man lära sig mycket nytt, bygga upp nätverk med kolleger, och träffa vänner. Jag vill gärna tacka alla deltagare.

Dagarnas tema var en hållbar hälsa. Principen för en hållbar hälsa innebär att man fyller befolkningens hälsomässiga behov, och samtidigt försöker skydda miljön, ekonomin och samhällets resurser, så att också kommande generationer kan njuta av dem. Tandvården och munhälsan har begränsade resurser, och det betyder att man blir tvungen att prioritera vissa saker. Vårt mål är att man ska kunna främja en hållbar hälsa med de begränsade resurser vi har, på bästa möjliga sätt.

Fortbildning gör det möjligt för oss att förena principerna för en hållbar utveckling med vårt praktiska arbete. Tandläkareden förpliktar oss att att hela tiden utveckla våra kunskaper, och se till att vi upprätthåller vår arbetsförmåga och vårt arbetes kvalitativa nivå. När vi fattar beslut om vård måste vi rekommendera undersökningar och behandlingar som har visat sig vara verksamma och ändamålsenliga, och erbjuda patienterna bästa möjliga vård.

Det att vi upprätthåller våra kunskaper är inte den enda fördelen med att delta i fortbildning. Patienternas förtroende för vårt arbete ökar också, och det inverkar positivt på trivseln. Ökade kunskaper ökar arbetsmotivationen och arbetets lockelse. Att upprätthålla arbetsförmågan är en del av att bibehålla en hållbar hälsa.

Arbetsgivarna har ett betydande ansvar för tandläkarnas systematiska fortbildning. Arbetsgivaren ska försäkra sig om, att de anställda tandläkarna har möjlighet att delta i fortbildning enligt sina egna, individuella planer. På det sättet har de aktuell information om effektiva vårdmetoder och den nyaste teknologin. Det främjer de anställdas välmående, och ökar organisationens attraktivitet som arbetsgivare. På längre sikt leder satsningar på fortbildning till inbesparingar, eftersom de anställda kommer att fatta de rätta vårdbesluten, och ge patienterna högklassig vård.

Ibland dyker diskussionen om recertifiering, eller förnyande av yrkesbehörigheten, upp. Enkelt uttryckt skulle det betyda, att man med jämna mellanrum skulle förnya sin behörighet så, att vissa givna kriterier skulle uppfyllas. Ett eventuellt införande av en sådan recertifiering väcker många frågor. Hur skulle fackkunskapen påvisas? Skulle bara kursintyg vara tillräckligt? Alla borde försäkra sig om att alla kurser verkligen finns registrerade. Apollonias uppföljningssystem för den egna fortbildningen kommer att förnyas under det kommande året, vilket kommer att göra det lättare än förr att kontrollera de egna uppgifterna, och att lägga till sådant som eventuellt saknas.

Fortbildning inom det egna området är varje tandläkares rätt och skyldighet. På det sättet kan vi främja en hållbar hälsa. Det ökar inte bara den enskilda patientens välbefinnande, utan påverkar också miljön och hela samhället. Vi ses på fortbildningstillfällena.

Katri Palo
Ordförande för ­Apollonias ­fortbildningsutskott

Lue myös
Etsitkö näitä?