Post

ArtikkelitLäheisiään maksutta hoitaneille huomautus Porissa

8.2.2018Annariitta Kottonen

Porin kaupunginhallitus kehottaa Porin perusturvajohtajaa käynnistämään menettelyn kirjallisen varoituksen antamiseksi johtavalle ylihammaslääkärille suun terveydenhuollossa tapahtuneiden väärinkäytösten vuoksi. Läheisiään maksutta hoitaneille hammaslääkäreille ja suuhygienisteille kaupunginhallitus kehottaa antamaan asiassa huomautuksen.

Porin kaupunki julkaisi asiasta tiedotteen 5.2.2018.

Asiasta käynnistyi sisäinen selvitys kesäkuussa 2016. Selvityksen mukaan moitittava käytös tapahtui vuosina 2014–2016. Kyseessä olevaa henkilöstöä on kuultu sekä suullisesti että kirjallisesti.

– Asiakasmaksuja jäi saamatta 116 käynnistä 3 617,40 euroa, mikä ei ole paljon verrattuna ajanjakson kokonaiskäyntimäärään 260 000 tai 5,9 miljoonan euron potilaslaskutukseen, toteaa Porin kaupungin perusturvajohtaja Terttu Nordman.

Laskuttamatta jääneet summat vaihtelivat alle 10 eurosta vajaaseen 450 euroon, ja monen kohdalla kyse oli vain yhdestä hoitokäynnistä.

– Kyse ei tosiaankaan ole suurista summista, mutta näin ei yksinkertaisesti voi toimia, vaan täytyy noudattaa yhdenvertaisuuden periaatetta, painottaa Nordman.

Hän kertoo itse haastatelleensa kaikki sanktioita saaneet. Moni koki toimineensa hyvän hyvyyttään esimerkiksi auttamalla työkaveria niin, että tämä puolestaan pystyi ottamaan potilaita vastaan.

– Tämä toki on jossain määrin ymmärrettävää, mutta hoidot olisi pitänyt asianmukaisesti laskuttaa. Ylihammaslääkärin kohdalla kyse oli valvontavirheestä, koska toiminta oli saanut jatkua senkin jälkeen, kun eräs työntekijöistä oli nostanut asian esiin.

Hoidettuja asiakkaita oli 46. Käynnit ja niillä suoritetut toimenpiteet on laskutettu joulukuussa 2017. Kaupunginhallitus katsoo asian selvittämisen tässä vaiheessa päättyneeksi.

Hammaslääkäriliitto on varatoiminnanjohtaja Anja Eerolan mukaan muistuttanut jäseniään, että potilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti. Moni työnantaja on myös ohjeistanut, miten toimitaan silloin, kun palveluja annetaan työkavereille. Näitä työnantajan ohjeita tulee noudattaa.

Lue myös
Etsitkö näitä?