Uutiset

TalousKHO: Purentakiskon myynnistä suoritettava arvonlisävero

7.12.2018Annariitta Kottonen

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ei muuttanut keskusverolautakunnan antamaa ennakkoratkaisua, jonka mukaan purentakiskoa ei pidetty AVL 34 §:n 2 momentissa tarkoitettuna hoitoon tavanomaisesti liittyvänä tavarana, jonka hoitotoimen harjoittaja luovuttaa hoidon yhteydessä.
Verottaja on vastaanottojen verotarkastusten yhteydessä katsonut, että purentakiskon laboratorio-osuudesta on purentakiskohoidon yhteydessä maksettava arvonlisävero.

Hammaslääkäriliiton näkemyksen mukaan purentakisko liittyy kiinteästi vain hammaslääkärin annettavissa olevaan purentafysiologiseen hoitoon eli on terveydenhuollon palvelun yhteydessä tavanomaisesti luovutettava tavara ja tällaisena arvonlisäverosta vapaa.

Liitto toimitti kesällä 2017 verottajalle kirjelmän, jossa arvonlisäverolakiin, arvonlisäverodirektiiviin ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön nojaten perusteltiin purentakiskon arvonlisäverottomuutta.

Seikkaperäisestä selvityksestä huolimatta verottaja ei muuttanut kantaansa, ja Hammaslääkäriliitto vei asian keskusverolautakunnan ratkaistavaksi. Keskusverolautakunta antoi asiasta äänestettyään kielteisen päätöksen.

Koska Hammaslääkäriliitto ei pitänyt hyväksyttävänä, että arvonlisäveroa olisi maksettava hyödykkeestä, joka liiton näkemyksen mukaan selkeästi on arvonlisäverodirektiivissä ja arvonlisäverolaissa säädetty arvonlisäverosta vapaaksi, ryhtyi liitto toimiin asian viemiseksi KHO:n käsiteltäväksi.
KHO antoi päätöksensä asiassa 21.11.2018. Se ei muuttanut keskusverolautakunnan antamaa ennakkoratkaisua.

Tällä hetkellä hammasteknikoiden myyminä arvonlisäveron alaisia ovat verohallinnon ohjauksen mukaisesti kaikki muut hyödykkeet paitsi hammasproteesit. Hammasteknikot veloittavat hammaslääkäriasemilta arvonlisäveroa tämän mukaisesti. Hammaslääkäreitä sen sijaan ei ole ohjeistettu.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan arvonlisäveroa on suoritettava purentakiskoista.

– Muista hammasteknisistä töistä ei ole hammaslääkärien osalta oikeuden päätöstä eikä verohallinnon ohjausta. Näin ollen hammaslääkärivastaanotot voivat lisätä arvonlisäveron ainoastaan purentakiskoihin, toteaa Hammaslääkäriliiton lakimies Heikki Kuusela.

– Muiden hammasteknikoilta ostettujen hammasteknisten töiden sisältämä arvonlisävero siirtynee hammaslääkärien hintoihin ns. piilevänä arvonlisäverona. Hinnankorotus siis aiheutuu arvonlisäverosta, mutta se ei näy potilaan laskussa arvonlisäverona, Kuusela jatkaa.

Hammaslääkäriliitto selvittää vielä, onko asiassa mahdollista edetä EU:n kautta.

Lue myös
Etsitkö näitä?