Uutiset

PääkirjoitusKestävä suun terveydenhuolto on yhteinen tavoite

26.5.2023Anna Chainier
Anna Chainier (Kuva: Ismo Henttonen)

Norjan entinen pääministeri Gro Harlem Brundtland määritteli kestävän kehityksen vuonna 1987 seuraavasti: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” Suun terveydenhuollossa tavoiteltavaan kestävään kehitykseen kuuluu ekologisen lisäksi sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus.

Hankintojen vastuullisuus, jätteiden lajittelu ja määrän vähentäminen, materiaalien ympäristöystävällisyys, pakkausmateriaalin määrä, vastaanottojen savutettavuus henkilökunnalle ja potilaille ovat muutamia keinoja vastaanottojen kehittämiseksi ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Entä sitten sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus? Sosioekonominen asema näkyy suomalaisten suusta. Potilaan omavastuuosuus julkisessa suun terveydenhuollossa on selvästi suurempi kuin muussa terveydenhuollossa ja samalla osalle väestöstä este hoitoon hakeutumiselle. Väestön ikääntyessä hoidon tarve kasvaa. Terveyserojen pienentämiseksi ja turvataksemme sosiaalisesti kestävät suun terveydenhuollon palvelut tulee hoitoon hakeutumisen kynnystä madaltaa. Koko ammattikunnan resurssit tulee saada käyttöön, ja korjaavista hoitotoimenpiteistä tulisi hiljalleen siirtyä ennaltaehkäiseviin. Taloudellinen kestävyys puolestaan tarkoittaa sitä, että potilaiden korkeatasoinen, oikea-aikainen ja vaikuttava hoito tuottaa terveyttä.

Kestävän kehityksen edistäminen suun terveydenhuollossa on myös Council of European Dentists (CED) -järjestön tavoite. Eurooppalaiset kollegamme pohtivat samoja asioita – kuinka tarjota laadukasta ja vaikuttavaa suun terveydenhoitoa noudattaen kestävän kehityksen periaatteita? Käytännöt ovat hyvin samankaltaisia, kunkin jäsenmaan kansallisen lainsäädännön maustamina. CED seuraa ja vaikuttaa aktiivisesti Euroopan unionissa tehtäviin hammaslääkäreitä ja suun terveydenhuoltoa koskeviin päätöksiin.

Parhaillaan laaditaan CED:n mietintöä jätehuollosta. Tavoitteena on avata keskustelu aiheeseen liittyvistä kysymyksistä ja ilmaista ammattikunnan halukkuus toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Samalla varaudutaan vaikuttamaan EU:n tuleviin laki- ja sääntelyaloitteisiin, joilla on vaikutusta suun terveydenhuollon vastaanottojen jätehuoltoon. Toinen kestävään kehitykseen liittyvä tarkoin seurattu asia on yhdyskuntajätevesidirektiivin päivitys. Päivityksellä voi olla vaikutuksia vastaanottojen jätevesiluokitukseen, käytännössä tämä tarkoittaisi uusia määräyksiä vastaanottojen jätevesien käsittelyyn. CED varautuu vaikuttamistoimintaan.

World Dental Federation (FDI) aloitti vuonna 2021 Sustainability in Dentistry -hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää hammaslääketieteen kollektiivista hiilidioksidijalanjälkeä. Hanke on suunnattu hammaslääkäreille, potilaille ja vastaanottojen tavarantoimittajille. Maailman ympäristöpäivänä 5.6. FDI järjestää virtuaalisen tapahtuman, jossa käsitellään laajasti suun terveydenhuollon ympäristövaikutusten vähentämistä.

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen jokapäiväisessä toiminnassamme kuuluu kaikille suun terveydenhuollon ammattilaisille, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Anna Chainier
Hammaslääkäriliiton asiantuntijahammaslääkäri

Lue lisää FDI:n Maailman ympäristöpäivän tapahtumasta: www.fdiworlddental.org/register-2023-sustainability-dentistry-virtual-summit-5-june

 

Lue myös
Etsitkö näitä?