Tiede

Pohjoismainen teemaJuurihoidon vaativuuden arviointi, kliinikon taitotaso ja lähettäminen spesialistille

10.3.2023Sivakami Rethnam Haug, Malin Brundin, Jussi Furuholm, Päivi Siukosaari

Hammaslääkärit tekevät usein juurihoitoja vaikeisiin ja haastaviin hampaisiin. Joskus hoitojen yhtey­dessä ilmenee komplikaatioita ja tapahtuu menettelyvirheitä tai hoitotapaturmia, vakavimmillaan potilasvahinkoja. Nämä vahingot ovat yleensä tiiviisti kytköksissä tapauksen vaikeusasteeseen. Juurihoidot ovatkin se hammashoitotoimenpide, joka yleisimmin johtaa potilasvahinkoihin liittyviin korvaus­vaateisiin.

Artikkelissa esitellään uusi pohjoismainen juurihoidon vaativuuden arviointilomake. Tässä arviointimenetelmässä hammaslääkärit ja hampaat jaetaan neljään luokkaan. Luokan A hammaslääkäri ei käytä suurennusvälineitä. Luokan B hammaslääkäri käyttää jonkinlaista suurennusapua, ja hänellä on kokemusta endodonttisen hoidon tekemisestä sekä täydentävää teoreettista tietoa. Luokan C hammaslääkäri käyttää hammaslääkärin luuppeja, ja hänellä on kokemusta endodontiasta ja erityistä kiinnostusta siihen. Luokan D hammaslääkäri on joko juurihoidon erikoishammaslääkäri tai saanut lisäkoulutusta endodontiassa, ja hän käyttää operaatiomikroskooppia. Arviointilomakkeen avulla hammaslääkäri pystyy itse arvioimaan, mihin luokkaan hoitoa tarvitseva hammas kuuluu, tunnistamaan tapauksen vaativuusasteen ja tarvittaessa lähettämään potilaan jatkohoitoon. Artikkelissa käydään myös läpi hyviä lähetekäytäntöjä.

Kirjoittajat:

Sivakami Rethnam Haug
dr.odont., Specialist in Endodontics, Associate Professor
Department of Clinical Dentistry, University of Bergen

Malin Brundin
Odont. Dr, Universitetslektor, Övertandläkare Endodonti
Institutionen för Ododontologi, Medicinska Fakulteten
Umeå Universitet

Jussi Furuholm
DDS, Specialist in Endodontics
Dental advisor, Patient Insurance Center

Päivi Siukosaari
DDS, PhD, University lecturer
Department of Oral and Maxillofacial Diseases, University of Helsinki

Suom Hammaslääkäril 2023; 4: 38–47.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

 

An evaluation of case difficulty, operator abilities, when and how to refer

Dental practitioners (DP) often perform endodontic treatment on teeth that are both difficult and challenging. Endodontic treatment is sometimes associated with treatment related problems such as mishaps, procedural errors, iatrogenic errors, complications, accidents and, in serious cases, malpractice. These mishaps, in general, are closely linked to case difficulty. Endodontics is the leading cause of dental malpractice claims. A new case difficulty evaluation form, the Nordic Endodontic Assessment Form, is introduced here. This form places DP and the tooth concerned into 4 categories according to technical skills, theoretical knowledge and use of tools. Category A DP do not use magnification tools. Category B DP use some form of magnification aid, have experience in performing endodontic therapy, and complementary theoretical knowledge. Category C DP use dental loupes, have experience and special interest in Endodontics. Category D DP are either Endodontists or DP with special training in Endodontics who use the dental operating microscope. With this Nordic Endodontic Assessment Form, DP can self-evaluate which category the tooth that needs treatment belongs, identify the case difficulty and refer patients when there is a need for it. How to write a referral and what should be included is also discussed.

Lue myös
Etsitkö näitä?