Post

Maininnan paikkaJukka Meurman tilldelades Pehr Gadds pris

11.3.2020Monika Böök
jh_meurman

Odontologiska Samfundet i Finland rf har tilldelat Pehr Gadds pris till professor emeritus Jukka Meurman. Priset utdelades första gången år 1947, då föreningen firade 10 år. Priset har tidigare delats ut endast 16 gånger.

Jukka Meurman, med.o.kir.dr, odont.dr, professor emeritus i hårdvävnads- och infektionssjukdomar vid Helsingfors Universitet, har varit vicedekan för den medicinska fakulteten och överläkare för HUS klinik för mun- och käksjukdomar.

Jukka Meurman har under sin framgångsrika forskarbana publicerat hundratals vetenskapliga artiklar och är författare till eller i flera läroböcker. Hans forskning har fokuserat på sambandet mellan oral och systemisk hälsa samt oral mikrobiologi.

Jukka Meurman har fått erkännande såväl nationellt som internationellt. Han är den enda finländaren som har valts till ordförande för International Association for Dental Research (IADR). Till hedersdoktor har Jukka Meurman promoverats år 2004 vid Louis Pasteur universitetet i Strasbourg, Frankrike, år 2007 vid Karolinska institutet i Stockholm och år 2009 vid universitetet i Plovdiv, Bulgarien. Jukka Meurman är ordförande för den Finska Vetenskaps-Societeten och Finlands Vetenskapsakademier.

Även om Jukka Meurman har nått pensionsålder fortsätter han med sin passion; att forska och handleda unga forskare vid avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar vid Helsingfors Universitet. Jukka Meurman har varit handledare för 26 doktorsavhandlingar och har för tillfället 9 doktorander i sin forskningsgrupp.

Priset är på 26 000 euro som delades ut på Odontologiska Samfundets årsmöte den 25.1.2020.

Lue myös
Etsitkö näitä?