Post

ArtikkelitIkääntyvät käyttävät eniten yksityistä hammashoitoa

13.9.2018Annariitta Kottonen

Vuonna 2017 Manner-Suomessa joka kolmas 55–74-vuotias sai Kelalta korvausta hammashoidosta, kertoo Kelan 30.8.2018 päivätty tilastokatsaus. Ikäryhmästä kaikkiaan 468 000 henkilöä sai korvausta hammashoidon kustannuksista. Ikääntyvät käyttävät yksityistä hammashoitoa eniten Pohjanmaalla, vähiten Suomussalmella ja Sallassa.

Koko väestöstä korvausta hammashoidosta sai vuonna 2017 joka viides (18,1 %). Hammashoidon korvauksia Kela maksoi yhteensä 52,5 miljoonaa euroa noin miljoonalle henkilölle.

– Varttuneen ikäryhmän hammashoidon sisältö ei poikennut kaikkien korvauksen saaneiden hoidon sisällöstä, kertoo pääsuunnittelija Timo Partio Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmästä Kelan tiedotteessa.

55–74-vuotiaiden käynneistä 37 % liittyi paikkaushoitoon, kun kaikkien korvauksen saaneiden vastaava osuus oli 36 %. Hampaan kiinnityskudossairauden hoidossa osuudet olivat vastaavasti 14 % ja 12 %. Joka neljännelle 55–74-vuotiaalle korvauksen saajalle korvattiin myös suuhygienistin hoidon kustannuksia.

Kelan tieto- ja viestintäyksikön päällikkö, tutkimusprofessori Hennamari Mikkola toteaa samassa tiedotteessa ikääntyvien yksityishammaslääkäripalvelujen käyttäjien olevan usein keski- tai hyvätuloisia, joilla on varaa maksaa tarkastukset ja toimenpiteet.

– Nykyjärjestelmässä asiakas vaihtaa harvoin yksityistä hammaslääkäriä. Hoidon hyvä laatu ja tuttu lääkäri pitävät asiakkaat tyytyväisinä, eikä hintojen nousulla ja Kela-korvausten leikkauksilla ole tässä ikäryhmässä ollut käyttöä vähentävää vaikutusta, hän pohtii, mutta arvioi tilanteen voivan muuttua sote-uudistuksen myötä. Kun ehdotetussa valinnanvapausmallissa asiakasmaksut ovat yksityisellä ja julkisella sektorilla samat, saattaa osa yksityissektorin kävijöistä Mikkolan mukaan siirtyä julkiseen järjestelmään.

Lähteet: Kelan tiedote Ikääntyvät käyttävät eniten yksityistä hammashoitoa (31.8.2018) sekä tilastojulkaisu http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018083034308.

Lue myös
Etsitkö näitä?