Uutiset

HoitotakuuHallitus esittää hoitotakuun kiristämistä

27.5.2022Heli Mikkola

Suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn määräaika on kiristymässä kuudesta kolmeen kuukauteen. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan kahdessa vaiheessa. Hallitus antoi hoitotakuun muuttamista koskevan esityksen eduskunnalle toukokuun puolivälissä.

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömän hoidon määräaika lyhenisi seitsemään päivään ja hoidon tarve olisi arvioitava saman yhteydenoton tai päivän aikana.

Hyvinvointialueen olisi hoidontarpeen arvion yhteydessä arvioitava myös omaa kykyään tuottaa palvelut määräajassa. Arvion perusteella olisi tarvittaessa hankittava palvelut muilta palveluntuottajilta.

– Meillä on yksityisellä sektorilla edelleen vapaata kapasiteettiä, etenkin väestörikkailla alueilla. Nyt on tarpeen tehdä mittavaa yhteistyötä. Myös hyvinvointialueiden keskinäinen yhteistyö on kannatettava ajatus, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Hoitoon pääsyä koskevat määräajat tiukentuisivat hallituksen esityksen mukaan vaiheittain. Siirtymäkautena 1.9.2023–31.10.2024 suun terveydenhuoltoon tulisi päästä neljän kuukauden kuluessa, ja kolmen kuukauden määräaika tulisi voimaan marraskuun alusta 2024. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa hoitotakuu kiristyy ensin 14 vuorokauteen.

Virtomaa pitää hämmentävänä sitä, että porrastus venyttää toteutuksen eduskuntavaalien yli.

– Porrastus on kuitenkin ymmärrettävä, kun tiedetään kentän osin hyvinkin vaikea tilanne ja muun muassa hoitajapula.

Lue myös
Etsitkö näitä?