På svenska

LedareFrån mål till verklighet

5.5.2023Henna Virtomaa
Henna Virtomaa. (Kuva: Ismo Henttonen)

I skolan behandlas vår demokrati och vårt valsystem i samband med undervisningen i samhällslära. En av mina vänner berättade om en diskussion om att rösta, som hon haft med sin dotter. Det yngsta barnet hade blivit myndigt, och riksdagsvalet var det första där hon kunde utnyttja sin medborgerliga rättighet. I skolan hade man väldigt grundligt gått igenom röstningsprocessen och valets betydelse. Klassen hade också diskuterat vad som händer om ens egen kandidat inte blev invald – rösten går i alla fall till det egna partiet, och den går inte förlorad. Effekten av skolans undervisning kom tydligt fram i diskussionen med mamman, och dottern, som var väldigt välinformerad, tyckte själv att hon klarade av valet med bravur.

Enligt Tandläkarförbundets målsättningar gällande regeringsprogrammes innehåll arbetar vi för fungerande tandvårdstjänster och för tandläkarkårens arbete och välbefinnande. Munregionens hälso- och sjukvård behöver mera resurser om vi ska kunna göra vården lättare åtkomlig för alla. Det är viktigt att man kan utnyttja både den offentliga och den privata vårdens arbetsinsats på ett effektivt sätt. Vi betonar hälsofrämjandet och den preventiva vården, och vi stöder en beskattning av tillsatt socker, baserad på hälsoskäl. Med en hälsoskatt kan man minska konsumtionen av sockerhaltiga produkter, främja munhälsan och minska social- och hälsovårdskostnaderna.

Tandläkarförbundets målsättningar beträffande regeringsprogrammet gjordes upp utgående från den målsättning vi hade inför riksdagsvalet. Ett sammandrag har delats ut, och kommer att delas ut via olika kanaler och kontakter under de kommande veckorna. Vi är både kritiska och realistiska i våra krav. Vi är alla medvetna om att vi har flera år av kärv ekonomi framför oss. Det är en betydande seger, om vi kan få in de mest kritiska frågorna som gäller patienternas vård och munhälsa, eller ens en del av dem, på listan över sådant som kommer att förverkligas. Nu vill vi att beslutsfattarna tar steget från ord till handling.

Prognoserna förutspådde att riksdagsvalets resultat skulle bli väldigt jämnt, och det blev det ju också. Man väntar sig också att det ska bli svårt att bilda en regering, och att man kan nå en hållbarare bas om man inte har alltför bråttom. Fredagen den 14.4 vald riksdagspartierna samlingspartiets ordförande Petteri Orpo till regeringssonderare. Orpo delade genast ut de frågor som skulle ge en bild av en möjlig regeringsbas, och partierna besvarade dem skriftligt, senast tisdagen den 18.4. Listan innehöll 24 frågor, och de gav en mångsidig bild av partiernas åsikter. Av de frågor som partierna fick är speciellt den sjätte och sjunde starkt associerade med det förbundet väntar sig av regeringen: ”6. Vilka är era viktigaste sätt att eliminera vårdköerna inom social- och hälsovårdstjänsterna? Vilka är era viktigaste sätt att lösa problemet med bristen på vårdpersonal? 7. Vilka metoder skulle ni använda för att lösa krisen inom äldrevården och för att säkra en human omvårdnad för alla äldre?”

I följande skede kommer Orpo att informera riksdagsgrupperna om vilka partier som kommer att inleda regeringsförhandlingar. Han siktar på att kunna publicera regeringsbasen till första maj. Vi väntar med intresse på hur saker och ting avancerar. När detta nummer av tidningen har kommit ut vet vi redan mera.

Om valet gick bra eller inte ser vi under de kommande fyra åren, när den regering som snart kommer att bildas börjat arbeta. Det lönar sig i alla fall alltid att rösta.

Henna Virtomaa
Tandläkarförbundets verksamhetsledare

Lue myös
Etsitkö näitä?