På svenska

LedareEn hållbar munhälsa är ett gemensamt mål

26.5.2023Anna Chainier
Anna Chainier (Kuva: Ismo Henttonen)

Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland definierade år 1987 en hållbar utveckling: ”en hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att beröva kommande generationer möjligheten att tillfredsställa sina egna behov”. Den hållbara utveckling vi eftersträvar inom munregionens hälso- och sjukvård har inte bara en ekologisk dimension, utan också en social och en ekonomisk dimension.

Ansvarsfulla anskaffningar, avfallssortering och en minskning av avfallsmängden, miljövänliga material, mängden fyllningsmaterial som används, och mottagningarnas tillgänglighet för personal och patienter, är några faktorer som kan utnyttjas för att utveckla mottagningarna i en riktning som är hållbarare ur miljösynpunkt. Hur är det då men den sociala och den ekonomiska dimensionen? Munnen avslöjar finländarnas socioekonomiska status. Patienternas självriskandel av kostnaderna är klart högre inom den offentliga tandvården än inom övrig hälso- och sjukvård, och det innebär samtidigt ett hinder för att söka vård för en del av befolkningen. När befolkningen blir äldre ökar vårdbehovet. För att minska hälsoskillnaderna, och för att vi ska kunna trygga socialt hållbar tandvård, måste vi göra tröskeln för att söka sig till vård lägre. Vi måste få tillgång till hela yrkeskårens resurser, och vi måste småningom flytta över tyngdpunkten från reparativ vård till profylaktisk vård. Ekonomisk hållbarhet innebär, att patienterna får högklassig och effektiv vård vid rätt tidpunkt, och att vården leder till hälsa.

Också CED, Council of European Dentists, eftersträvar att främja en hållbar utveckling inom tandvården. Våra europeiska kolleger överväger samma saker som vi – hur ska man kunna erbjuda högklassig och effektiv vård av munsjukdomar och samtidigt följa riktlinjerna för en hållbar utveckling? Lösningarna är väldigt likartade, men påverkas också av den lokala lagstiftningen. CED följer med – och påverkar aktivt – de beslut som man inom EU fattar, som gäller tandläkare och tandvård.
För närvarande förbereder CED ett uttalande om avfallshantering. Avsikten är att öppna en diskussion om frågor i anslutning till ämnet, och att uttrycka yrkeskårens vilja att agera i enlighet med principerna för en hållbar utveckling. Samtidigt är man beredd att påverka de lagstiftnings- och regleringsinitiativ inom EU, som inverkar på tandvårdsmottagningarnas avfallshantering. En annan sak i anslutning till hållbar utveckling som man följer med väldigt noga är uppdateringen av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Nyskrivningen kan ha en inverkan på klassificeringen av mottagningarnas avloppsvatten, vilket i praktiken skulle medföra nya regler för hur avloppsvattnet från tandläkarmottagningar ska behandlas. CED förbereder sig för att börja med lobbyverksamhet.

World Dental Federation (FDI) påbörjade år 2021 ett projekt kallat Sustainability in Dentistry, som ska minska det kollektiva koldioxidutsläppet från tandvården. Projektet riktar sig till tandläkare, patienter och mottagningarnas leverantörer. FDI ordnar ett virtuellt evenemang den 5.6., som mera ingående behandlar hur man kan minska miljöeffekterna av tandvården och behandlingen av orala sjukdomar.

Alla vi som arbetar inom den orala hälso- och sjukvården, både här hemma och utomlands, ska ta hänsyn till principerna för en hållbar utveckling i vårt dagliga arbete.

Anna Chainier
Tandläkarförbundets sakkunnigtandläkare

Här kan du läsa mera om FDI:s evenemang på den globala miljödagen: www.fdiworlddental.org/register-2023-sustainability-dentistry-virtual-summit-5-june

Lue myös
Etsitkö näitä?