Post

ArtikkelitApulaisoikeuskanslerilta päätös rokotussuojaa koskevaan kanteluun

25.5.2020Outi Hautamäki

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antoi 21.4.2020 päätöksensä kantelussa, jossa oli kysymys kaupungin suun terveydenhuollossa työskentelevän erikoishammaslääkärin kieltäytymisestä influenssarokotuksesta.

Kantelija oli arvostellut kaupunkia potilastyönsä kieltämisestä ja palkanmaksun lopettamisesta lomauttamalla hänet, koska hän oli kieltäytynyt influenssarokotuksesta.

Päätöksessään apulaisoikeuskansleri totesi, että työntekijällä on oikeus päättää tartuntatautilain 48 §:ssä tarkoitettujen rokotusten ottamisesta, eli rokotukset ovat vapaaehtoisia.

Työnantajaa säännös kuitenkin velvoittaa huolehtimaan siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, käytetään työntekijöitä, joilla on säännöksessä tarkoitettu rokotussuoja. Vain erityisestä syystä käytetään henkilöitä, joiden rokotussuoja on puutteellinen.

Kaupungin selvityksen mukaan tartuntatautilain 48 §:n tulkinta ei ole selkeä, ja erityisesti se on ristiriitainen suhteessa muuhun lainsäädäntöön.

Valtakunnallisesti ei ole yhtenäistä ohjeistusta siitä, miten menetellään tilanteissa, joissa lain tarkoittamissa asiakas- ja potilastiloissa toimivalla henkilöstöllä on puutteellinen rokotussuoja. Esimerkiksi THL on tuonut esille, että tartuntatautilain perusteella ei ole tarkoitus irtisanoa ketään.

Työnantajan kannalta tilanne on kestämätön, jos työnantajan palveluksessa on useita rokotuksista kieltäytyviä ja kyseisiin tehtäviin soveltumattomia henkilöitä, joille on mahdotonta löytää heidän osaamistaan ja koulutustaan vastaavia korvaavia tehtäviä.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, ettei kanteluasiassa ilmene aihetta hänen toimenpiteisiinsä. Hän kuitenkin lähetti päätöksensä sosiaali- ja terveysministeriölle tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten ja pyysi ministeriötä ilmoittamaan niistä viimeistään 30.10.2020.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehottaa terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia rokottautumaan. THL:n verkkosivuilla on kattava tietopaketti ammattihenkilöiden rokotuksista.

– Hammaslääkäriliitto kannustaa jäseniään rokotussuojan ylläpitämiseen, toteaa liiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

Päätös on julkaistu oikeuskanslerinviraston verkkosivuilla: www.okv.fi/ratkaisut/.

Lue myös
Etsitkö näitä?