Uutiset

Sote-uudistusAmmattikunnan ääni kuuluu soten valmistelussa vaihdellen

29.10.2021Heli Mikkola

Suun terveydenhuollon edustus sote-uudistusta valmistelevissa alueellisissa työryhmissä vaihtelee. Tilanne on liiton varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimon mukaan kuitenkin petraantunut kuukauden takaisesta.

– Järjestäytyminen on nyt meneillään, ja koko ajan tulee lisätietoa ja uusia edustajia tietoon.

Liiton paikallisosastojen edustajille syyskuussa tehdyssä kyselyssä noin puolet osastoista vastasi, että suun terveydenhuollon edustaja on mukana valmistelussa. Joka neljäs osasto totesi, että edustusta ei ole tiedossa, ja samoin joka neljännen osaston silmissä alueen tilanne oli epäselvä. Kyselyyn vastasi 23 yhteensä 26:sta paikallisosastosta.

Savanheimon mukaan tilannetta on käsitelty lokakuun aikana luottamusmiesten aluepäivillä.

– Tilanne on henkilöstön edustuksen suhteen parempi kuin tuossa paikallistoiminnan kyselyn aikoihin. Lisäksi monin paikoin lääkäri tai muu JUKOn edustaja edustaa myös hammaslääkäreitä, koska valmistelevien toimielimien paikat on yleensä määritetty järjestöjen paikkamäärien mukaan.

Jo paikallistoiminnan kyselyssä esimerkiksi Vantaalta todettiin, että suun terveydenhuollon johtoryhmän edustus on hyvä. ”Tämä porukka lyö vahvasti rumpua hammashuollon puolesta ja siitä, miten saadaan palvelut fiksuimmin tuotettua”, vastauksessa todettiin.

Toisaalta kyselyssä esille tuli useita alueita, joilta kerrottiin, että henkilö on nimetty, mutta säännölliseen valmisteluun hänellä ei ole yhteyttä. Myös epäselviä tilanteita tuli esiin: ”Huhu kertoo yhden ylihammaslääkärin tulleen nimetyksi johonkin työryhmään.”

Konkretia puuttuu vielä

Miten sote-uudistuksen valmistelun eteneminen sitten näkyy alueilla? Pääsääntöisesti ei vielä mitenkään, käy ilmi samasta kyselystä. ”Sähköpostitulvana valmisteluista, konkretia vielä puuttuu”, kiteytti eräs vastaaja.

Savanheimo arvelee, että epäselvyydet johtuvatkin osin juuri tästä.

– Monin paikoin valmistelu on vielä ylätasolla ja rakenteissa, ja sisältöasioihin päästään myöhemmin.

Hammaslääkäriliitto neuvoo ja tukee jäseniään uudistuksessa.

– Neuvomme henkilöstön edustajia, luottamusmiehiä ja jäseniä. Lisäksi hyvinvointialueiden edustajille on tammikuussa suunnitteilla yhteinen tapaaminen ja ensi syksynä kenttäkierros koko jäsenistölle.

Mikä VATE?

Sote-uudistuksen valmistelu on siirtynyt ministeriöistä ja eduskunnasta hyvinvointialueille. Helsinkiä lukuun ottamatta kaikille 21 hyvinvointialueelle on nimetty väliaikaiset valmistelutoimielimet (VATE). Helsinki vastaa sote- ja pelastuspalveluista alueellaan itse.
Väliaikaisten valmistelutoimielinten jäsenet ovat sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen viranhaltijoita, määritelmän mukaan henkilöitä, joilla on hyvä tuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. He edustavat hyvinvointialueen kuntia, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä ja alueen pelastustointa.
VATEn taustaorganisaationa voi alueen oman päätöksen perusteella olla maakuntaliitto, sairaanhoitopiiri, maakunnan sote-kuntayhtymä tai yksittäinen kaupunki.

(Lähde: SOSTE. SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, johon myös Hammaslääkäriliitto kuuluu.)

Lue myös
Etsitkö näitä?