Uutiset

Sote-uudistusAluevaltuusto on hammaslääkärin kannalta merkittävä toimija

19.11.2021Heli Mikkola
(Kuva: iStockphoto)
Kuva: iStockphoto

Aluevaalit ovat sosiaali- ja terveysvaalit; päätöksenteko näissä asioissa siirtyy kunnista hyvinvointialueille. Aluevaltuusto päättää mm. hyvinvointialueen strategiasta, rahoituksen suuntaamisesta ja asiakasmaksuista lainsäädännön mukaisesti.

– Hammaslääkärin ja suun terveydenhuollon kannalta aluevaltuusto on merkittävä toimija, sillä se on hyvinvointialueen korkein päättävä elin, sanoo lääkintöneuvos Merja Auero sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Auero kannustaa hammaslääkäreitä aktiivisuuteen aluevaaleissa ja korostaa yksittäisen edustajan roolia tulevissa aluevaltuustoissa todeten, että yksittäisillä edustajilla on mahdollisuus saada haluamiaan asioita vireille.

– Suun terveydenhuollon toimijoiden kannalta on tärkeää, että aluevaalikampanjoissa tuodaan esille väestön suunterveyden kannalta tärkeitä asioita.

Valtuusto päättää tarvittavista lautakunnista

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi ehdolle lähtevien tueksi marraskuun alussa Aluevaltuutetun oppaan (https://stm.fi/-/aluevaltuutetun-opas-on-julkaistu). Ehdokkaiden lisäksi opas on kattava perustietopaketti muillekin sote-alan toimijoille.

Missä hammaslääkäriä koskevat päätökset hyvinvointialueella jatkossa tehdään? Nykyisten sosiaali- ja terveyslautakuntien kaltaista porrasta ei oppaan mukaan velvoiteta, vaan pakollisia toimielimiä ovat ainoastaan aluehallitus, tarkastuslautakunta ja kaksikielisillä alueilla kansalliskielilautakunta tai saamen kielen lautakunta. Muista tarvittavista toimielimistä alueet voivat päättää itse.

– Esimerkiksi nykyisten kuntien ja kuntayhtymien sote-lautakuntaa vastaava toimielin voi olla yksi tapa tehdä tätä, mutta voidaan myös toimia niin, ettei tällaista väliporrasta ole, Auero sanoo.

Hyvinvointialue on vaalipiiri

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue, joita on 21. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita, ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Helsingissä vaalia ei järjestetä, koska Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä itse.

Nyt ensimmäisissä vaaleissa aluevaltuustoihin valitaan väestömäärästä riippuen joko 59, 69 tai 79 valtuutettua.

Ensimmäisen aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.5.2025. Tämän jälkeen kaudet ovat nelivuotisia.

Tehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille 1.1. 2023.

Lue myös
Etsitkö näitä?