Post

VertaisarvioituAkuutti hammaskipu I: pulpa- ja dentiinikipu

19.2.2018Matti Närhi, Lars Bjørndal, Maria Pigg, Inge Fristad, Sivakami Rethnam Haug

Pulpa-dentiinikompleksin erityinen anatomia sekä pulpan tiheä, etupäässä nosiseptiivinen, rakenteellisesti ja toiminnallisesti kaksijakoinen hermotus selittävät pulpa- ja dentiinikivun vaihtelevat ilmenemismuodot. Hampaiden tuntohermotuksesta vastaa kolmoishermo.

Lyhytkestoinen terävä kipu on tyypillisesti A-säikeiden välittämää, ja pitkäkestoinen, tylppä tai jomottava kipu johtuu C-säikeiden aktivaatiosta. A-säikeet reagoivat kylmään tai mekaanisiin ärsykkeisiin. C-säikeiden aktivoitumisen taustalla ovat pääasiassa tulehdusvälittäjäaineet. Pitkittynyt kipu viittaakin palautumattomaan pulpan tulehdukseen.
Pulpiittiin liittyy pulpahermojen rakenteellisia muutoksia. Neuropeptidien vapautuminen laukaisee immuunivasteen, jolloin tuloksena on hermovälitteinen tulehdus.

Pulpiittiin liittyvä kipu voi vaihdella lämpöyliherkkyydestä voimakkaaseen tykyttävään särkyyn, joka voi säteillä laajalle alueelle. Kipu on sen vuoksi vaikeasti paikallistettavissa, ja diagnosointi on haastavaa.

Hampaan pinnan biofilmi lisää paljaiden dentiinipintojen kipuherkkyyttä, koska ulkoiset ärsykkeet pääsevät avointen dentiinikanavien kautta suoraan pulpaan aiheuttaen tulehdusreaktion.

Biofilmin poisto vähentää kipuherkkyyttä, mutta usein tarvitaan lisähoitoa dentiinin läpäi- sevyyden vähentämiseksi. Karieksen poisto ja paikkaus riittävät palautuvan pulpiitin hoidossa, jos pulpa kykenee edelleen suojautumaan bakteereilta uutta dentiiniä muodostamalla.

Palautumaton pulpiitti vaatii endodonttista hoitoa.

Kirjoittajat

Matti Närhi, HLT, suufysiologian professori
Hammaslääketieteen yksikkö, terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto, Suomi
matti.narhi@uef.fi
Lars Bjørndal, apulaisprofessori, PhD, dr odont
Kariologian ja endodontian osasto, terveys- ja lääketieteellinen tiedekunta, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska
Maria Pigg, DDS, dr odont, vanhempi lehtori
Endodontian osasto, orofakiaalisen kivun ja leukojen toiminnan osasto, hammaslääketieteellinen tiedekunta, Malmön yliopisto, Ruotsi
Inge Fristad, DDS, PhD, professori
Kliinisen hammashoidon osasto, lääketieteellinen ja hammaslääketieteellinen tiedekunta, Bergenin yliopisto, Norja
Sivakami Rethnam Haug, DDS, dr odont, apulaisprofessori, endodontian yksikön johtaja
Kliinisen hammashoidon osasto, lääketieteellinen ja hammaslääketieteellinen tiedekunta, Bergenin yliopisto, Norja

Suom Hammaslääkäril 2016; 3: 22-31

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa muutaman kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Acute dental pain I: pulpal and dentinal pain

The specialized anatomy of the pulp-dentin complex and the dense, predominantly nociceptive, pulpal innervation from the trigeminal nerve explains the variety of pain sensations from this organ.

Brief, sharp pain is typical for A-fiber-mediated pain, while long-lasting, dull/aching pain indicates C-fiber involvement. A-fibers react to cold or mechanical stimuli, such as cold drinks or toothbrushing, while C-fibers are mainly activated by inflammatory mediators. Thus, lingering pain suggests the presence of irreversible pulpal inflammation.

During pulpitis, structural changes of the pulpal nerves (sprouting) occur and neuropeptide release triggers an immune response; neurogenic inflammation. Pain sensations during pulpitis can range from hypersensitivity to thermal stimuli to severe throbbing, aching pain that can be referred and often is difficult to localize, making diagnosis challenging for the clinician.

Surface biofilm amplifies the hypersensitivity of exposed dentin surfaces because irritants reach the pulp through open dentin tubules, producing inflammation. Removing the biofilm reduces dentin hypersensitivity, but supplemental treatment aiming to reduce dentin permeability, is often necessary.

Caries removal and filling therapy is adequate during reversible pulpitis if the pulp has maintained its ability to distance itself from the bacterial assault by producing reparative dentin.

However, when pulpitis has reached an irreversible stage, endodontic therapy is necessary.

Lue myös
Etsitkö näitä?