Tiede

Pohjoismainen teemaYleissairauksien ­ilmentymät suussa – osat 1 ja 2

22.3.2024Karin Garming Legert, Anne Marie Lynge Pedersen, Gita Gale, Victor Tollemar, Hellevi Ruokonen, Saara Kantola, Cecilia Larsson Wexell, ­Bente Brokstad Herlofson

Suun kudoksissa voi ilmetä muutoksia tai vaurioita, jotka johtuvat sairaudesta, joka pääasiassa vaikuttaa muihin kehon osiin. Yleissairauksien ilmeneminen suussa voi vaihdella suuresti sekä esiintymistiheyden että ensioireiden suhteen.

Yleissairauksien suuoireet voivat ilmaantua akuutin tai kroonisen yleissairauden ensioireina jopa vuosia ennen systeemisiä oireita ja taudin diagnosointia. Toisaalta patologiset prosessit suun alueella voivat vaikuttaa potilaan yleisterveydentilaan. Kun elinaika pitenee ja sairauksien hoito kehittyy yhä monimuotoisemmaksi ja tehokkaammaksi, on todennäköistä, että henkilöiden määrä, jotka kärsivät yleisairauksien aiheuttamista suuoireista, kasvaa edelleen.

Jotta potilaan elämänlaatu paranee, on tärkeää, että mahdolliset suuoireet hoidetaan nopeasti ja asianmukaisesti. Hammaslääkärillä on näin ollen tärkeä rooli mahdollisten yleissairauksien epäilemisessä ja potilaiden jatkohoitoon ohjaamisessa. Esimerkiksi suun löydöksiin liittyvä vatsakipu, ripuli ja muu suolisto-oireilu ovat hammaslääkärille varoitusmerkkejä, ja potilas tulee lähettää nopeasti jatkotutkimuksiin. Potilaan seuranta yhteistyössä hoitoon osallistuvien lääkärien kanssa on tärkeää, koska suumanifestaatioiden paheneminen voi viitata sairauden aktiivisuuden kohoamiseen.

 

Kirjoittajat:

Karin Garming Legert
Associate professor, Division of Oral Diagnostic and Surgery, Department of Dental Medicine and Department of Orofacial Medicine, University Dental Clinic, Karolinska Institutet, Sweden

Anne Marie Lynge Pedersen
Professor, Section of Oral Medicine and Pathology/Oral Biology and Immunopathology, Department of Odontology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark

Gita Gale
DDS, PhD, Department of Oral Medicine and Pathology, Institute of Odontology, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden

Victor Tollemar
Lecturer, DDS, PhD, Division of Oral Diagnostic and Surgery, Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet, Sweden

Hellevi Ruokonen
Dosentti (suulääketiede, parodontologia), eMBA, Suu- ja leukasairauksien linja, Pää ja kaulakeskus, HUS ja Helsingin yliopisto

Saara Kantola
Vastuuyksikköpäällikkö, HLT, EHL, Opetusklinikka, Suun terveydenhuolto, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Cecilia Larsson Wexell
Associate professor, Senior consultant OMFS, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Skåne University Hospital, Lund, Department of Oral and Maxillofacial Surgery and Oral Medicine, Faculty of Odontology, Malmö University and Department of Biomaterials, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden

Bente Brokstad Herlofson
Professor, Department of Oral Surgery and Oral Medicine, Faculty of Dentistry, University of Oslo, Norway, and Consultant, Unit of Oral Surgery and Maxillofacial Surgery, Department of Otorhinolaryngology – Head, Neck and Reconstructive Surgery, Oslo
University Hospital, Norway

 

Oral manifestations of systemic disorders – Parts 1 and 2

Oral tissues can be subject to change or damage because of a disorder that predominantly affects other body systems. Such oral manifestations of systemic disorders can be highly variable in both frequency and presentation. Oral manifestations of systemic disorders may present as initial symptoms of an acute or chronic systemic condition and can precede years before systemic symptoms appear and diagnosis of the disease. Additionally, pathological processes in the oral mucosa, jaws and related structures can impact the patient’s overall health. As lifespan increases and medical care becomes ever more complex and effective, it is likely that the numbers of individuals with oral manifestations of systemic disorders will continue to rise.

It is important that potential oral manifestations of systemic disorders are managed quickly and appropriately to improve the patient’s quality of life. Oral manifestations may be the first evidence of an underlying systemic disease and may accompany or precede the diagnosis of the disease. The general dentist thus plays an essential role in the detection and referral of patients with possible systemic diseases. When oral findings are accompanied by abdominal pain, diarrhea and intestinal symptoms, this should alert the dentist to quickly refer the patient for further medical management. Dental follow-up in collaboration with the treatment team is important since exacerbation of oral manifestations may indicate increased disease activity.

 

Suom Hammaslääkäril 2024; 3: 28–46.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan digilehdessä noin kuukauden kuluttua ensijulkaisusta.

Lue myös
Etsitkö näitä?