Tiede

Pohjoismainen teemaKuuma aihe: Suupolteoireyhtymä

23.2.2024Nikolaos Christidis, Annika Rosén, Petar Ninkov, Olli-Pekka Lappalainen, ­Heli Jäsberg, Lene Baad-Hansen

Suupolteoireyhtymä (burning mouth syndrome, suupolte) on tila, johon liittyy suun sisäinen polttava dysesteettinen tunne. Se voi olla epämiellyttävien tuntoaistimusten esiintymistä normaalien ärsykkeiden seurauksena tai ilman ärsykkeitä tai kipua, joka toistuu päivittäin yli kaksi tuntia yli kolmen kuukauden ajan.

Tavallisimmin polttava tunne esiintyy kielessä, mutta sitä voi olla myös muissa suuontelon kohdissa. Suupolte on primaarinen sairaus, joka diagnosoidaan sen jälkeen, kun muut vammat, vauriot tai häiriöt on kliinisen tutkimuksen ja lisätutkimusten avulla suljettu pois. Polttavat suun oireet voivat myös olla sekundaarisia, mikä johtuu paikallisista tai systeemisistä syistä, kuten suun sieni-infektioista, suun punajäkälästä, vähentyneestä syljenerityksestä, allergioista, anemiasta tai vitamiinipuutoksista.

Tyypillinen suupoltepotilas on keski-ikäinen tai postmenopausaalinen nainen. On näyttöä siitä, että näillä potilailla on muuhun väestöön verrattuna enemmän psyykkisiä oireita, kuten ahdistusta ja masennusta. Lukuisista erilaisista hoitokäytännöistä huolimatta yksimielisyyttä hoitolinjasta ei ole. Silti kaikkien suupoltepotilaiden tulisi aina saada ohjausta omahoidosta, kuten nestehukan, happamien ja mausteisten ruokien ja juomien, alkoholin, tupakkatuotteiden, alkoholipohjaisten suuvesien, maustettujen suuhygieniatuotteiden ja stressin välttämisestä. Masennuslääkkeet, anksiolyytit ja psykoterapiat ovat suupoltteen ensilinjan hoitoja. Kaiken kaikkiaan suupolte on kiusallinen sairaus, jonka etiologiaa, patofysiologiaa ja hoitomenetelmiä koskevat tiedot ovat edelleen puutteellisia, ja sairautta on tutkittava lisää.

Kirjoittajat:

Nikolaos Christidis, Associate Professor, Senior lecturer Division of Oral Diagnostics and Rehabilitation, Department of Dental Medicine, Huddinge, Sweden

Annika Rosén, Professor, Senior lecturer, Dept. Clinical Dentistry, University of Bergen; Dept. Oral and Maxillofacial Surgery, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway

Petar Ninkov, DDS, PhD, Department of oral surgery and oral medicine, University of Oslo, Norway

Olli-Pekka Lappalainen, LT, yliopistonlehtori ja kliininen opettaja, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala

Heli Jäsberg, HLT, Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen keskussairaala

Lene Baad-Hansen, Professor, Section for Orofacial Pain and Jaw Function, Department of Dentistry and Oral Health, Aarhus University, Aarhus, Denmark

 

Burning mouth syndrome – a hot topic

Burning mouth syndrome (BMS) is a condition with an intraoral burning dysaesthetic sensation or pain that recurs daily for more than 2 hours for more than 3 months. The most common site of burning sensation is the tongue, but other sites of the oral cavity are also affected.

BMS is a primary condition diagnosed after ruling out causative lesions through clinical examination and supplementary investigations. Burning mouth symptoms can be secondary to local or systemic causes such as candida infections, oral lichen planus, hyposalivation, allergies, anemia, or vitamin deficiencies.

The typical patient with BMS is a middle-aged or postmenopausal woman. Evidence suggests that these patients experience higher levels of psychological distress, such as anxiety and depression, when compared to the general population.

Although several treatment approaches are suggested, there is still no consensus, but all patients suffering from BMS should always receive counselling including information on home remedies and lifestyle factors such as avoiding dehydration, acidic foods and drinks, spicy food, alcohol and tobacco products, alcohol-based mouth rinses, flavoured oral hygiene products, and, if possible, stress. Antidepressants, anxiolytics, and psychotherapies are front-line treatments for BMS.

Taken together, BMS is a bothersome condition for which we still have knowledge gaps regarding etiology, pathophysiology, and treatment approaches and need to be further investigated.

 

Suom Hammaslääkäril 2024; 2: 26–30.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan digilehdessä noin kuukauden kuluttua ensijulkaisusta.

Lue myös
Etsitkö näitä?