Ihmiset

Oma järjestöVuodenvaihde ratkaiseva eläkkeelle jäävillä

25.10.2022Heli Mikkola

Joissain tapauksissa on taloudellisesti edullisempaa jäädä eläkkeelle jo vuoden 2022 puolella.

Työeläkkeiden korotukset tammikuussa vaikuttavat myös vuodenvaihteessa eläkkeelle jääviin, tiedottaa työeläkevakuuttaja Keva. Joissain tapauksissa on taloudellisesti edullisempaa jäädä eläkkeelle jo vuoden 2022 puolella.

– Tämä koskee vain pientä osaa liiton jäsenistä, mutta heidän on tärkeää havahtua. Asia koskee myös yksityiseltä sektorilta eläkkeelle jääviä, ei vain julkista sektoria, toteaa Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Lotta Lax.

Korkean inflaation takia vuoden 2023 indeksikorotukset tulevat vaikuttamaan työeläkkeisiin poikkeuksellisesti. Toisin kuin tavallisesti, työeläkeindeksi kasvaa selvästi enemmän kuin palkkakerroin. Tämän vuoksi vuoden 2022 puolella eläkkeelle siirtyvä saa suuremman indeksikorotuksen kuin eläkkeelle siirtymistä vuoden vaihteen yli lykkäävä.

Keva muistuttaa tiedotteessaan, että alin vanhuuseläkeikä pitää saavuttaa viimeistään 30.11.2022, jotta voi jäädä vanhuuseläkkeelle joulukuun alusta. Työ- tai virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä pitää olla 30.11.2022 tai aikaisemmin, jotta vanhuuseläke voi alkaa joulukuun alusta. Eläkkeelle voi jäädä ainoastaan kuukauden alusta eli esimerkiksi 1.12.2022 tai 1.1.2023. Eläke ei siis ala koskaan keskellä kuukautta.

Lisätietoja Kevan tiedotteessa.

Lue myös
Etsitkö näitä?