Post

Suunterveys ja yleisterveysVoiko parodontiitti altistaa raskauskomplikaatioille?

9.5.2018Mervi Gürsoy
logo_european_day_2018_flatten_light_blue
Euroopan ienterveyspäivää vietetään 12.5. teemalla Suunterveys ja raskaus.

Odotusaikana sairastetut bakteeri-, virus- ja loisinfektiot sekä eri tulehdustilat voivat heikentää sikiön kasvua sekä lisätä keskenmenon ja/tai ennenaikaisen synnytyksen riskiä, joskin on huomattava, että edellä mainittujen raskauskomplikaatioiden etiologiaan vaikuttavat infektioiden ohella myös monet muut tekijät.
Suun infektioista odottavalla äidillä esiintyvän parodontiitin on todettu – ainakin joissakin väestöryhmissä – lisäävän muun muassa sikiö-istukkakompleksiin liittyvien infektioiden, raskausmyrkytyksen, ennenaikaisen synnytyksen ja vastasyntyneen pienipainoisuuden riskiä (1, 2). Hiljattain Malawissa toteutetussa kohorttitutkimuksessa myös äidin periapikaali-infektioiden havaittiin olevan yksi merkittävimmistä riskitekijöistä vastasyntyneen pienelle syntymäpituudelle (3).
Vaikka toistaiseksi tutkimusnäyttö muun muassa parodontiitin roolista eri raskauskomplikaatioiden etiologiassa ei ole ollut täysin aukoton, suun alueen infektioiden merkitystä potentiaaleina raskauden kulkuun tai sikiön kasvuun haittaavina tekijöinä ei pidä väheksyä.

Biologiset mekanismit parodontiitin ja raskauskomplikaatioiden välillä

Viimeaikaiset tutkimukset ovat kumonneet aiemman harhaluulon, että kohtu olisi raskauden aikana steriili. Toisin sanoen kohdun, istukan ja sikiön muodostamassa yksikössä tapahtuu mikrobien kolonisoitumista jossain määrin myös normiraskauden aikana. Raskauskomplikaatioihin liitettyjen bakteeri-infektioiden alkulähde voi olla vaginaalinen ja/tai kohdunkaulan alue, mutta myös fokaaliseen infektiomalliin perustuen muualla elimistössä esiintyvä infektio.
Saatavilla olevan tutkimusnäytön perusteella parodontaali-infektion ja eri raskauskomplikaatioiden välisiä potentiaaleja biologisia mekanismeja sekä syy-seuraussuhteita on käsitelty kattavasti tuoreissa European Federation of Periodontologyn (EFP) ”Suunterveys ja raskaus” -kampanjan raporteissa (2, 4), joista tähän yhteyteen on koottu lyhyt yhteenveto.
Fokaalisen infektioteorian mukaisesti parodontiitti voi aiheuttaa raskauden kulkuun harmia kolmella mekanismilla eli metastaattisen (leviävän) infektion, vaurion ja inflammaation seurauksena (kuva 1).

Parodontopatogeenit ja metastaattinen infektio

Parodontaali-infektion indusoiman ienverenvuodon ja raskaudenaikaisten naissukupuolihormonimuutosten seurauksena lisääntyneen verisuonten läpäisevyyden myötä bakteerien siirtyminen (transmissio) tulehdusalueelta veriteitse muualle elimistöön mahdollistuu, mikä puolestaan voi johtaa metastaattisen infektion syntymiseen esimerkiksi sikiökalvoissa, istukassa, napanuorassa ja itse sikiössä.
Toistaiseksi bakteeritransmission vaikeusasteen/laajuuden ei ole kyetty osoittamaan olevan suoraan verrannollinen äidin parodontaalistatuksen kanssa, vaikkakin parodontiittia sairastavien äitien istukkanäytteistä on useammin löydetty erilaisia parodontopatogeeneja verrattuna parodontaalisesti terveiden äitien näytteisiin.

Parodontopatogeenien aiheuttama metastaattinen vaurio

Verenkiertoon päässeet patogeenit sekä niiden oheistuotteet voivat aktivoida tulehdusreaktion myös etäkohde-elimessä aiheuttaen niissä niin kutsutun metastaattisen vaurion. Toistaiseksi tätä teoriaa tukevat pääasiallisesti eläinkokeissa tehdyt havainnot.
Esimerkiksi raskaana olevien hiirten verenkiertoon ruiskutettu Fusobacterium nucleatum johti sikiön ja istukan muodostaman yksikön kolonisoitumiseen kyseisellä mikro-organismilla, kun taas bakteeri-injektio suoraan sikiökalvoihin, ilmentäen kohdun sisäistä tulehdusta (korioamnioniittia), johti lopulta ennenaikaiseen synnytykseen sekä sikiöiden kohtukuolemiin. Vastaavia tuloksia on saatu myös muiden parodontopatogeenien kuten Porphyromonas gingivalis ja Campylobacter rectus -lajien injektioilla, jotka osaltaan heikensivät myös sikiöiden kasvua.
Edellä mainittuja tapahtumia selittänee muun muassa parodontopatogeenien kyky aiheuttaa tulehdusreaktio sekä sikiössä että istukka-alueella, sillä esimerkiksi P. gingivaliksen indusoiman infektion on havaittu lisäävän proinflammatoristen tulehdusvälittäjäaineiden tasoja sekä verenkierrossa että istukassa.

Tulehdusvälittäjäaineet ja metastaattinen tulehdus

Parodontaali-infektiossa kohonneet tulehdusvälittäjäaineiden tasot ja/tai äidin maksan tuottamat akuutin tulehdusvaiheen reaktantit voivat – ainakin teoriassa – aiheuttaa sikiö-istukka-alueella sekundaarireaktion eli metastaattiseen tulehduksen. Parodontiitin seurauksena kohonneet seerumin ja/tai lapsiveden proinflammatoriset sytokiinitasot voivat stimuloida sikiökalvot tuottamaan prostaglandiineja, mikä puolestaan voi johtaa kohdunsisäiseen tulehdukseen tai kohdunsuun avautumiseen ja supistuksiin lisäten ennenaikaisen synnytyksen riskiä.
Tulehtuneista parodontaalikudoksista verenkiertoon vapautuneet bakteerit ja tulehdusvälittäjäaineet voivat myös lisätä maksassa tuotetun C-reaktiivisen proteiinin (CRP) ja fibrinogeenin eritystä indusoiden elimistöön matala-asteisen tulehduksen. Raskauden aikana komplementtiaktivaation, kudosvaurion ja/tai proinflammatoristen välittäjäaineiden myötä kohonneet plasman CRP-tasot voivat voimistaa sikiön ja istukan muodostaman yksikön tulehdusvastetta, mikä puolestaan voi lisätä merkittävästi raskauskomplikaatioiden riskiä.

Kuva 1. Fokaali-infektioteoriaan pohjautuen potentiaaleja mekanismeja sekä syy-seuraussuhteita parodontiitin ja eri raskauskomplikaatioiden välillä. CRP: C-reaktiivinen proteiini; Th: T-auttajasolut.

Euroopan ienterveyspäivä ”European Gum Health Day” 12.5.

Eurooppalaisen parodontologian kattojärjestön, European Federation of Periodontologyn (EFP), jäsenmaat osallistuvat jälleen toukokuussa pidettävän ”European Gum Health” -päivän toteutukseen (https://www.efp.org/events/european-gum-health-day/index.html).

Viidennen kerran järjestettävän teemapäivän tarkoituksena on lisätä sekä terveydenhuollon ammattilaisten että erityisesti väestön tietoisuutta parodontaalisairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä korostaa parodontaaliterveyden merkitystä osana hyvää yleisterveyttä.

Suomessa päivän pääteemaksi on valittu EFP:n hiljattain julkaisema kampanja ”Suunterveys ja raskaus” (https://www.efp.org/publications/projects/oralhealthandpregnancy/overview/index.html). Aiheen tiimoilta mm. SHS Apollonian Parodontologian jaosto, Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry. sekä Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry. järjestävät jäsenilleen täydennyskoulutustilaisuuksia vielä myöhemminkin kuluvan vuoden aikana.

Lue myös
Etsitkö näitä?