Tiede

VertaisarvioituMatala-annoksinen ­doksisykliini parodontiitin tukihoitona

17.11.2023Outi Hirvonen, Päivi Mäntylä

Artikkelissa tarkastellaan matala-annoksisen doksisykliinin (low dose doxycycline LDD tai subantimicrobial dose doxycycline SDD) käyttöä parodontiitin hoidossa tieteellisten tutkimustulosten pohjalta ja pohditaan löydösten kliinistä merkittävyyttä.

Matala-annoksisen doksisykliinin on satunnaistetuissa kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa (RCT) todettu lisäävän parodontiitin ei-kirurgisen hoidon tehokkuutta etenkin vaikeaa parodontiittia sairastavilla ilman merkittäviä haittavaikutuksia pitkistä lääkekuureista huolimatta.

SDD:n vaikutus on pieni, keskimäärin 0,2 mm:n parannus ientaskujen syvyydessä verrattuna lumelääkkeeseen. Matala-annoksinen doksisykliini voi soveltua valikoitujen, vaikeaa parodontiittia sairastavien potilaiden tukihoidoksi, kun ei-kirurginen parodontologinen hoito ei tuota toivottua hoitotulosta.

Kirjoittajat:

Outi Hirvonen, EHL1, 2

Päivi Mäntylä, professori (kliininen hammashoito, parodontologia), HLT, EHL3,4

1Perusterveydenhuollon suun erikoishoidon yksikkö, Siun Sote
2Hammas Hohde Joensuu
3 Hammaslääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto
4Pohjois-Savon hyvinvointialue, Kuopion yliopistollinen sairaala, Suu- ja leukasairauksien opetusyksikkö

Supplemental treatment on patients with moderate to severe periodontitis

The purpose of this review is to assess recent scientific literature regarding the use of low dose doxycycline (LDD) or subantimicrobial dose doxycycline (SDD) as a supplemental treatment of patients with moderate to severe periodontitis. Considering the central role of inflammation in the pathogenesis of periodontitis, combining these host modulating agents to non-surgical periodontal treatment could possibly enhance the outcomes of non-surgical periodontal therapy. The use of antibiotics in the treatment of chronic biofilm diseases like periodontitis is not considered to be effective overall, or advisable, because of increasing bacterial antibiotic resistance. LDD/SDD has a subantimicrobial dosage and, based on current scientific data, it does not affect the development of antibiotic resistance in bacteria.

We performed a literature search of RCTs (randomized controlled trials) and systematic reviews on non-surgical periodontal therapy combined with SDD/LDD, with a ≥ 3 months follow-up, and 15 RCTs and 9 reviews were included in the analysis. There is low evidence that the adjunctive use of SDD in non-surgical periodontal treatment would improve pocket depth and/or clinical attachment loss: the average improvement of clinical attachment loss being 0.5 mm. The improvements are mostly seen in deep pockets, thus only benefiting patients with severe periodontitis.

 

Suom Hammaslääkäril 2023; 13: 22–31.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan digilehdessä noin kuukauden kuluttua ensijulkaisusta.

Lue myös
Etsitkö näitä?