Tiede

Lääke & tiedeVapetuksen rooli tupakasta ­vieroituksessa askarruttaa

22.3.2024Eero Raittio
Kaikista nikotiinin lähteistä (tupakka, sähkösavuke ja korvaushoito) luopuneita oli kontrolliryhmässä 34 % ja interventioryhmässä 20 %. Kuva: iStock.

Onko sähkösavukkeista (ns. vapettamisesta) apua tupakkavieroituksessa? Tuoreen, New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen (1) mukaan sähkösavukkeet vähentävät merkittävästi perinteistä tupakointia, mutta eivät nikotiinituotteiden käyttöä.

Sveitsiläiseen monikeskustutkimukseen osallistui 1 246 aikuista, jotka halusivat lopettaa tupakoinnin seuraavan kolmen kuukauden aikana. Osallistujat olivat tupakoineet vähintään vuoden ajan ja polttaneet päivässä vähintään 5 tupakkaa. Osallistujat satunnaistettiin kahteen ryhmään. Interventioryhmä sai sähkösavukkeen ja tarvittavat nesteet (eri makuja ja eri nikotiinipitoisuuksilla) kuudeksi kuukaudeksi. Kontrolliryhmä sai 50 frangin (53 euron) vapaavalintaisen lahjakortin, joilla pystyi esimerkiksi ostamaan nikotiinikorvaustuotteita. Molemmat ryhmät saivat muilta osin samanlaisen ja tavanomaisen ei-lääkkeellisen vieroitus­ohjauksen.

Tupakointia ja nikotiiniriippuvuutta arvioitiin tutkimuksen alussa ja kuuden kuukauden kohdalla kyselyin ja kliinisin mittauksin. Tupakan käyttö tai käyttämättömyys validoitiin biokemiallisesti virtsanäytteistä.

Tupakointi väheni kummassakin ryhmässä. Ilman perinteistä tupakkaa oli 39 % kontrolliryhmästä ja 60 % interventioryhmästä kuuden kuukauden kohdalla. Ilman perinteistä tupakkaa ja sähkösavukkeita oli 36 % kontrolliryhmästä ja 11 % interventioryhmästä. Kaikista nikotiinin lähteistä (tupakka, sähkösavuke ja korvaushoito) luopuneita oli kontrolliryhmässä 34 % ja interventioryhmässä 20 %.

Tulokset ovat linjassa myös tuoreen Cochrane-katsauksen kanssa (2). Sähkösavukkeet ilmeisesti hieman auttavat tupakasta vieroituksessa, mutta tietoa ei ole esimerkiksi siitä, auttavatko ne enemmän kuin käytössä olevat lääkehoidot (varenikliini).

Tupakointi on tärkein vältettävissä oleva ennenaikaisia kuolemia aiheuttava tekijä. Tupakoitsijalle tavallisen tupakan vaihtaminen nikotiiniriippuvuuteen ilman tavallista tupakkaa saattaa olla hyödyllistä. Onko tämä hyöty riittävän suuri, kun otetaan huomioon sähkösavukkeisiin liittyvä mahdollinen uusien nikotiiniriippuvuuksien synty? Monien mielestä ei.

Eero Raittio
Dosentti, EHL

 

Kirjallisuutta:

1. Auer R, Schoeni A, Humair JP ym. Electronic Nicotine-Delivery Systems for Smoking Cessation. N Engl J Med 2024 Feb 15;390(7): 601–610. doi: 10.1056/NEJMoa2308815.
2. Lindson N, Butler AR, McRobbie H ym. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2024, Issue 1. Art. No.: CD010216. DOI: 10.1002/14651858.CD010216.pub8.

Lue myös
Etsitkö näitä?