Tiede

Lääke & tiedeBritanniassa sokerivero vähensi hampaan poistoja sairaaloissa

26.1.2024Eero Raittio

Monissa länsimaissa sokerilla makeutetut juomat ovat merkittävä lisätyn sokerin lähde lapsilla ja nuorilla. Näiden juomien käytön vähentämisellä, tavalla tai toisella, on oletettavasti monia myönteisiä terveydellisiä vaikutuksia, joihin kuuluvat myös painon lasku ja hampaiden reikiintymisen väheneminen.

Yksi keino sokeroitujen juomien käytön hillitsemiseen on niiden verotuksen kiristäminen. Hyvä ja tärkeä kysymys on, mikä verotuksellisten toimien vaikutus lopulta on esimerkiksi suunterveyteen.

Isossa-Britanniassa virvoitusjuomaveron voimaantulosta kerrottiin etukäteen maaliskuussa 2016 ja vero otettiin käyttöön huhtikuussa 2018. Sokeria yli kahdeksan grammaa desilitrassa sisältävistä virvoitusjuomista alettiin tällöin periä veroa 0,24 puntaa per litra. 5–8  grammaa sokeria desilitrassa sisältävien virvoitusjuomien vero on 0,18 puntaa litralta. Vero peritään valmistajalta; tavoitteena oli rohkaista virvoitusjuomien valmistajia pikemmin muuttamaan juomien koostumusta kuin siirtämään hinnankorotus kuluttajille.

Alle 5 g/dl sokeria sisältäneet juomat, sataprosenttiset hedelmämehut, juomien valmistusjauheet, maito, maitopohjaiset juomat sekä juomat, joiden alkoholipitoisuus on vähintään 1,2 tilavuusprosenttia, on vapautettu verosta niiden sokeripitoisuudesta riippumatta.

Tuoreessa BMJ Nutritition, Prevention & Health -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin virvoitusjuomaveron vaikutusta lapsille sairaalaolosuhteissa karieksen vuoksi tehtyihin hampaan poistoihin vuoden 2012 alusta vuoden 2020 helmikuuhun. Tutkimuksessa käytettiin keskeytettyä aikasarja-analyysiä, jossa verrattiin hampaiden poistojen ilmaantuvuuden muutoksia tilanteeseen, jossa virvoitusjuomaverotusta ei olisi ilmoitettu tai toimeenpantu. Tutkimuksessa otettiin huomioon vuodenaikaisvaihtelut hampaiden poistojen ilmaantuvuudessa, väestörakenne ja havaintojen autokorrelaatio (eli havaintojen ajallinen riippuvuus toisistaan). Tulokset laskettiin kaikille 0–18-vuotiaille, eri ikäryhmille (0–4, 5–9, 10–14 ja 15–18-vuotiaat) ja erilaisille sosioekonomisille alueille.

Tutkimus osoitti, että sen jälkeen kun virvoitusjuomaverosta ilmoitettiin, sairaalaolosuhteissa tehtävien hampaiden poistojen ilmaantuvuus 0–18-vuotiailla väheni suhteellisesti 12,1 % ­(95 %:n LV 7,2–17,0). Lasku oli havaittavissa useimmilla alueilla sosioekonomisesta tilanteesta riippumatta. Eniten hampaanpoistot vähenivät 0–4-vuotiailla, noin 23 operaatiosta noin 17:ään per 100 000 henkilökuukautta (suhteellisesti 28,6 %, 95 %:n LV 21,5–35,6). Myös 5–9-vuotiailla havaittiin pienehkö vähenemä (5,5 %, 95 %:n LV 0,5–10,5). 10–14- ja 15–18-vuotiailla ei havaittu muutosta ilmaantuvuudessa.

Mielenkiintoisesti nämä positiiviset muutokset tapahtuivat erityisesti verosta ilmoittamisen ja sen toimeenpanon välillä. Eli muutokset tapahtuivat ennen huhtikuuta 2018, ajanjaksona, jona virvoitusjuomien valmistajat suunnittelivat ja valmistivat uusia vähäsokerisempia juomia valmistautuen veron toimeenpanoon.

Muiden tutkimusten perusteella tiedetään, että virvoitusjuomavero vähensi sekä juomien sokeripitoisuutta että virvoitusjuomista peräisin olevan sokerin saantia Isossa-Britanniassa. Lisäksi tutkijoilla ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia lähete- tai hoitokäytännöissä, esimerkiksi työnjaossa sairaaloiden ja perusterveydenhuollon välillä.

Tutkijoiden mukaan näyttää siis mahdolliselta, että Isossa-Britanniassa virvoitusjuomavero on vähentänyt sairaalaolosuhteissa tehtävien reikiintyneiden hampaiden poistojen ilmaantuvuutta erityisesti alle 10-vuotiailla.

Eero Raittio

 

Rogers NT, Conway DI, Mytton O, ym. Estimated impact of the UK soft drinks industry levy on childhood hospital admissions for carious tooth extractions: interrupted time series analysis. BMJ Nutrition, Prevention & Health 2023; 0: e000714.

Lue myös
Etsitkö näitä?