Uutiset

Juuri nytValuviat olisi hyvä korjata heti

15.2.2021Heikki Kuusela
heikki_kuusela_kolumni_web

Helsingin kaupungin uusi kokonaishoidon palvelusetelijärjestely on aiheuttanut paljon keskustelua ja yhteydenottoja.

Kokonaishoidon setelillä palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan potilaan koko hoitojakson kiinteällä korvauksella. Tietyistä toimenpiteistä maksetaan erillistä lisäkorvausta. Käytännössä kyse on tietynlaisesta kunnallisesta kapitaatiomallista. Ratkaisu on periaatteessa oikean suuntainen: kokonaishoidon hankkiminen vähentää järjestelyn jäykkyyttä, kun kaikki palvelu tulee yhdeltä tiskiltä.

Yksityinen terveyspalvelu on kuitenkin liiketoimintaa. Palvelusetelijärjestelyn korvaukset ovat palveluntuottajille keskeinen kysymys. Nyt laskutoimitukset osoittavat, että toiminta ei olisi tuottavaa tai ainakin siitä voisi hyvin helposti muodostua tappiollista. Taloudellinen riski suurihoitoisesta potilaasta olisi kokonaan palveluntuottajalla. Perustellusti voidaan kysyä minkä takia yksityisten toimijoiden, joilla on toiminnan luonteesta johtuva välttämätön tulostavoite, pitäisi myydä palvelua alle omien tuotantokustannustensa tai minimaalisella tuotolla.

Jäsenet ovat oikeutetusti vaatineet Hammaslääkäriliitolta toimenpiteitä. Liitto järjesti mahdollisimman pian tapaamisen Helsingin kaupungin virkamiesten kanssa ja otti esiin järjestelyn ongelmia yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta. Samalla esitimme huolen sitä, että yksityisiä palveluntuottajia ja Hammaslääkäriliittoa ei otettu mukaan kokonaishoidon seteliä suunniteltaessa. Kaupungilla on hankkeen etenemisestä oma suunnitelmansa, johon kuuluu kokemusten kerääminen ja toiminnan kehittäminen. Järjestelmän valuviat ovat kuitenkin sikäli ilmeiset, että liitto otti yhteyttä myös lukuisiin Helsingin kaupungin keskeisiin sote-toimijoihin ja muihin terveydenhuoltoasioissa profiloituneisiin poliittisiin päättäjiin asian jouduttamiseksi. Ei NASA:nkaan tarvitse kokeilla, onko avaruusaluksen palaminen ilmakehään palatessa huono vai hyvä asia. Päätelmiä on tehtävissä jo nyt.

Liiton vaikuttamistyö asiassa on käynnissä. Tavoitteina ovat kokeilun aikataulun nopeuttaminen, korvaustason selkeä korottaminen ja lisäkorvaukset suurihoitoisista potilaista.

Heikki Kuusela
lakimies, Hammaslääkäriliitto

Lue myös
Etsitkö näitä?