Uutiset

Juuri nytVetovoimatekijät näkyviin

19.4.2024Nora Savanheimo

Julkista terveydenhuoltoa on viime aikoina leimannut kriisipuhe, ja tilanne hyvinvointialueilla onkin haastava. Hyvinvointialueuudistus jatkuu ja samaan aikaan säästöpaineet ovat kovat.

Hyvinvointialuejohtajien verkoston maaliskuisessa tiedotteessa muistutetaan alueilla jo tehdystä kehittämistyöstä ja onnistumisista. Tiedotteen mukaan onnistumisen keskeisenä edellytyksenä on, että hyvinvointialueille annetaan työrauha toimeenpanna päätetyt uudistukset ja että hyvinvointialueille ei kohdistu mittavia lisäsopeutustarpeita.
Kaiken kriisipuheen ja muutosten keskellä huolenani on, miten hyvinvointialueiden hammaslääkärit voivat ja onko avoimiin työpaikkoihin lähivuosina hakijoita. Mitkä ovat hyvinvointialueiden veto- ja pitovoimatekijät?

Hammaslääkäriliitto kysyi vuonna 2023 Työmarkkinatutkimuksen yhteydessä, mitkä tekijät vaikuttivat nykyisessä päätoimessa aloittamiseen. Vastaajia pyydettiin arvioimaan 15 nimetyn seikan tärkeyttä. Terveyskeskuksissa työskentelevistä 78 % piti työn varmuutta ja pysyvyyttä melko tai erittäin tärkeänä, kun taas mahdollisuutta monipuoliseen kliiniseen työhön 67 %. Kaikista vastaajista tätä mieltä oli 70 ja 69 %. Sairaalassa puolestaan kärjessä olivat mahdollisuus suuntautua itseä kiinnostaviin tehtäviin
(92 %) sekä työn haasteellisuus ja vastuullisuus (90 %). Kaikista vastaajista näin ajatteli 58 ja 57 %.

Hammaslääkärien tuoreen työhyvinvointitutkimuksen mukaan työn tärkeimpiä voimavaroja ovat julkisella sektorilla työn arvostus, kehittävyys ja monipuolisuus sekä myönteiset potilaskontaktit. Työn määrällinen ja laadullinen kuormittavuus, epävarmuus ja esimerkiksi toimimattomat tietojärjestelmät, potilassuhteiden kuormittavuus, emotionaalinen ristiriita ja työn autonomian vähentyminen puolestaan ovat julkisella sektorilla yksityistä suurempia kuormitustekijöitä. Työhyvinvointitutkimuksen toteuttivat Työterveyslaitos ja Hammaslääkäriliitto.

Työn voimavarojen ja kuormitustekijöiden huomioiminen onkin tärkeää kaiken uudistamisen keskellä. On myös tärkeää pysähtyä miettimään, mitkä tekijät voisivat parantaa työolosuhteita, jos ne nykyisellään eivät ole tyydyttäviä, ja toisaalta, mitkä asiat nykyisessä työssä ovat hyvin.

Oman työn, työyhteisön ja organisaation kehittämiseen on tarjolla tukea. Esimerkiksi Tärkeissä töissä on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöjen yhteinen työelämän kehittämisen kokonaisuus. Sen tavoitteena on auttaa kunta-alan ja hyvinvointialueiden työpaikkoja uudistumaan ja kehittymään sekä tehdä hyvää julkista työtä näkyväksi.

Nora Savanheimo
Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja

https://tarkeissatoissa.fi/

Lue myös
Etsitkö näitä?