Uutiset

Juuri nytKohti läpinäkyvämpää palkkausta

26.1.2024Nora Savanheimo

Hyvinvointialueiden paikallisissa palkkaustyöryhmissä on urakoitu syyskauden aikana uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotossa. Aikaa on kulunut palkkaukseen vaikuttavien tietojen keräämiseen, uuden järjestelmän paikallisiin tarkennuksiin ja palkkaerien kohdentamiseen. Hammaslääkäriliiton ja KT:n asiantuntijat ovat tukeneet paikallisia toimijoita.

Osa hyvinvointialueista pääsi maaliin aikataulussa eli sai uuden järjestelmän mukaisesti palkat maksettua joulukuussa. Osalla työ on vielä kesken. Kaikkien osalta järjestelmän kehittäminen jatkuu.

Miksi uudistus tehtiin samaan aikaan, kun hyvinvointialueilla on kiire muiden muutosten kanssa? Laajempi uudistus oli tarpeen nimenomaan nyt, kun hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa. Palkkauksessa on kuntien välillä ollut suuriakin eroja, jotka nyt tulevat ilmi uutta järjestelmää rakennettaessa.

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä aloitetaan myös palkkojen yhteensovittaminen. Lääkärisopimuksen ja niin sanotun kehittämisohjelman mukaisten korotusten lisäksi on palkkojen yhteensovittamista varten varattu yhteensovittamiserinä yhteensä 6,1 prosenttia vuosina 2023–2025. Ensimmäinen yhteensovittamiserä tuli takautuvasti jakoon 1.6.2023 lukien. Jos yhteensovittaminen on kesken vielä 1.6.2025 erän jälkeenkin, viedään palkkojen yhteensovittaminen päätökseen.

Vaikka käyttöönotto on ollut työläs ja aikaa vievä, on se saanut jo kiitostakin. Läpinäkyvyys, selkeys, oikeudenmukaisuus – näitä on kiitelty. Uusi palkkausjärjestelmä on tullut ennen vuoden vaihdetta tutummaksi luottamusmiehille ja esimiehille, jotka ovat olleet mukana järjestelmän käyttöönotossa ja paikallisen soveltamisen neuvotteluissa. Nyt kysymyksiä herättää varmasti hammaslääkärien oma yksilöllinen tilanne. Mikäli palkkaus mietityttää, kannattaa ottaa yhteyttä omaan esimieheen ja luottamusmieheen. He tuntevat parhaiten paikallisen järjestelmän erityispiirteet.

Miten palkkausjärjestelmäuudistus on onnistunut? Kuten sote-uudistuksen onnistumista, niin myös palkkausjärjestelmäuudistusta on mahdollista tarkemmin arvioida vasta myöhemmin. Sen tiedämme jo nyt, että kehittämistyö sekä paikallisesti että valtakunnallisesti tulee jatkumaan.

Lääkärisopimuksen sopimuskaudella tullaan arvioimaan myös työaikajärjestelmää ja sivuvirkaisten palvelussuhteen ehtoja. Hammaslääkäriliitto ja KT neuvottelevat perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sovellettavien suoritteisiin perustuvien palkanosien kehittämisestä. Tätä työtä tehdään yhdessä liiton luottamuselimissä, luottamushenkilöiden ja jäsenten kanssa.

Nora Savanheimo
Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja

Lue myös
Etsitkö näitä?