Post

VertaisarvioituValokovettamisen oppiminen tehostuu potilassimulaattoria käyttämällä

13.2.2018Jukka Leinonen, M. Murat Mutluay, Leo Tjäderhane

Lähtökohdat

Valokovetuksen tavoitteena on saada sidosaineiden ja täytemateriaalien monomeerit polymerisoitumaan. Alhainen polymerisaatioaste johtaa heikkoihin sidosvoimiin ja materiaalien liukoisuuteen. Tieteellisen tapahtuman yhteydessä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että 68 % tutkimukseen osallistuneista suomalaisista hammaslääkäreistä valokovetti täytteitä riittämättömästi (1).

Menetelmät

44 kolmannen vuoden hammaslääketieteen opiskelijaa suoritti valokovettamisen osaamiskokeen kahdesti: ensin pelkän luentomuotoisen opetuksen jälkeen ja toisen kerran sen jälkeen, kun ensimmäisen kokeen tuloksia oli tarkasteltu MARC®-potilassimulaattorin avulla. MARC®-potilassimulaattori rekisteröi valotehon hetkellisen vaihtelun valokovetuksen aikana.

Tulokset

Kaikki osaamiskokeessa mitatut muuttujat paranivat potilassimulaattorilla tehostetun opetuksen seurauksena: valokovetuksen kokonaisenergia lisääntyi 86 %, valokovetuksen hetkellinen enimmäisteho 26 %, keskimääräinen valoteho 61 % ja valokovetukseen käytetty aika
26 %. Riittämättömästi valokovettavien opiskelijoiden osuus laski tehostetun opetuksen myötä 50 %:sta 7 %:in.

Johtopäätökset

MARC®-potilassimulaattorin avulla tehostettu opetus johtaa merkittävästi parempiin valokovettamisen osaamistuloksiin kuin pelkkä tavanomainen luento-opetus.

Kirjoittajat

Jukka Leinonen, HLT, Suun terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
jukka.leinonen@oulu.fi
M. Murat Mutluay, HLT, Hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto
Leo Tjäderhane, HLT, EHL, dosentti, Suu- ja leukasairauksien osasto, Helsingin yliopisto / Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsinki / Suun terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto / Medical Research Center, Oulun yliopistosairaala ja Oulun yliopisto

Suom Hammaslääkäril 2017; 10: 22-29

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa muutaman kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Using Patient Simulator to Teach Proper Light-Curing

A majority of the tested Finnish dentists light-cure restorative materials inadequately (1). Inadequate light-curing leads to an increased solubility of fillings and a low tensile bond strength between fillings and the tooth structure.

We examined the effect of using the MARC® patient simulator to improve the learning of light-curing by dental students.

The use of the patient simulator significantly increased all measured variables: total light energy by 86 %, maximum irradiance by 26 %, mean irradiance by
61 % and light curing time by 26 %.

Only 7 % of the students light-cured inadequately after the patient simulator session, compared to the 50 % before the session.

Our findings show that additional light-curing instruction by using a patient simulator results in a significant improvement in the light-curing skills.

Lue myös
Etsitkö näitä?