Post

VertaisarvioituVakavista purentaelimistön häiriöistä kärsivien potilaiden arviointi Norjassa

19.2.2018Trond Berge, Borrik Schjødt, Rae F Bell, Anders Johansson, Anne Grethe Paulsberg, Jonn-Terje Geitung, Annika Rosén

Koska purentaelimistön toimintahäiriöiden esiintyvyyden arvioidaan olevan väestötasolla 10−15 %, perusterveydenhuollossa työskentelevät hammaslääkärit kohtaavat työssään säännöllisesti TMD-potilaita.

Pienelle osalle potilaista kehittyy pitkäkestoinen, invalidisoiva vaiva, joka voi olla vaikeasti hoidettavissa.

On tärkeää, että hammaslääkäri tunnistaa nämä potilaat, sillä kroonistumisen riskiä voidaan vähentää varhaisella interventiolla.

Norjassa käynnistettiin hiljattain hoitoon vastaamattomasta orofakiaalisesta kivusta kärsiviä potilaita koskeva kansallinen ohjelma. Se koostuu systemaattisesta moniammatillisesta arvioinnista ja kahden vuoden mittaisesta seurannasta. Lisäksi laaditaan kansalliset näyttöön perustuvat suositukset purentaelimistön toimintahäiriöiden arviointiin ja hoitoon.

Artikkelissa kuvataan arviointiohjelman alkuvaiheita sekä tähän mennessä saatuja tuloksia.

Kirjoittajat

Trond Berge, DDS, PhD, professori, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri
Pää- ja kaulaklinikka, suu- ja leukakirurgian osasto, Haukelandin yliopistosairaala, Bergen, Norja
trond.berge@uib.no
Borrik Schjødt, kliininen psykologi
Kivunhoidon ja palliatiivisen hoidon keskus, Haukelandin yliopistosairaala, Bergen, Norja
Rae F Bell, MD, PhD, anestesiologian erikoislääkäri, kipuklinikan johtaja
Kivunhoidon ja palliatiivisen hoidon keskus, Haukelandin yliopistosairaala, Bergen, Norja
Anders Johansson, DDS, PhD, professor, orofakiaalisen kivun ja purentaelimistön toimintahäiriöiden erikoishammaslääkäri
Pää- ja kaulaklinikka, suu- ja leukakirurgian osasto, Haukelandin yliopistosairaala, Norja
Anne Grethe Paulsberg,
erikoisfysioterapeutti
Kivunhoidon ja palliatiivisen hoidon keskus, Haukelandin yliopistosairaala, Bergen, Norja
Jonn-Terje Geitung, MD, PhD, professori, radiologian erikoislääkäri
Radiologian osasto, Haraldsplass Deaconess yliopistosairaala
Annika Rosén, DDS, PhD, professori, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri
Pää- ja kaulaklinikka, suu- ja leukakirurgian osasto, Haukelandin yliopistosairaala, Bergen ja
kliinisen hammashoidon osasto, suu- ja leukakirurgian laitos, Bergenin yliopisto, Norja
annika.rosen@uib.no

Suom Hammaslääkäril 2016; 5: 20-28

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa muutaman kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Assessment of patients with severe temporomandibular disorder in Norway − A multidisciplinary approach

Norway is in the process of establishing a national program for patients with refractory orofacial pain (TMD).

The program comprises a systematic multidisciplinary evaluation with a two-year follow-up, together with national evidence-based guidelines on the evaluation and treatment of TMD.

This paper describes the establishment of the evaluation program and current results.

Lue myös
Etsitkö näitä?