Post

ArtikkelitTyökyvystä tiiviisti esimiehen avuksi

13.3.2020Heli Mikkola

Saako huolen työntekijän voinnista ottaa puheeksi? Kyllä saa ja pitää, vastaavat aihetta käsittelevän verkkosivun tuottaneet Työterveyslaitoksen asiantuntijat.

Esimiehen avuksi tehty Hyvän mielen työpaikka -materiaali esittelee keinoja käsitellä haastavia tilanteita työpaikalla, tunnistaa mielenterveyden riskejä ja vahvistaa mielenterveyttä johtamisella. Sivustolla on tietoa muun muassa työn imun vahvistamisesta, työuupumuksesta, yhteydenpidosta sairausloman aikana ja siitä, miten työtä voi muokata työkykyä vastaavaksi.

– Mielenterveyden tukeminen työssä on sekä voimavarojen vahvistamista että epäkohtiin puuttumista, sanoo erityis-asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa Työterveyslaitoksesta.

Materiaalia valmisteltaessa pidetyissä työpajoissa esimiehet kokivat haastaviksi varsinkin tilanteet, joissa työntekijä ei enää suoriudu työstään entiseen tapaan tai hänen käytöksensä on muuttunut. Muutos voi tarkoittaa esimerkiksi alakuloisuutta, vetäytymistä tai poikkeuksellista väsymystä.

– Samat johtamisen hyvät käytännöt, jotka lisäävät mielenterveyttä, edistävät myös työn tuloksellisuutta ja tehokkuutta, muistuttaa Mattila-Holappa.

Työkyvyn tukemisessa onnistutaan parhaiten yhteistyöllä. Esimies tarvitsee tuekseen organisaation toimintatapoja, rakenteita ja ohjeistuksia sekä tukea omalta esimieheltään, henkilöstöhallinnon ammattilaisilta ja työterveyshuollosta.
Käytännön neuvot voi tiivistää viiteen kohtaan: Ole läsnä. Tue mahdollisuutta työn hallintaan. Pyri oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun. Palkitse ponnistelusta. Nosta työn merkityksellisyys keskusteluun.

Hyvän mielen työpaikka -materiaalin ovat tehneet Pauliina Mattila-Holappa ja psykologi Elisa Valtanen Työterveyslaitoksesta.

www.ttl.fi/hyvanmielentyopaikka

Lue myös
Etsitkö näitä?