Post

TutkimusTutkimuslupa- ja lausuntoviidakko tihenee

17.9.2021Annika Nissinen

Lokakuussa aukeaa jälleen hammaslääketieteellisten tutkimusapurahojen haku. Jo monena vuonna Apollonian Asiantuntijalautakunta on joutunut hylkäämään muuten hyviä hakemuksia puutteellisten tutkimuslupien tai -lausuntojen tähden. Tänä vuonna ohjeita on täsmennetty, ja toiveena on minimoida tällaiset puutteet.

– Tyypillisesti vaadittava lupa on puuttunut tai lupa on koskenut jotakin muuta, yleensä aiempaa tutkimusta, harmittelee Asiantuntijalautakunnan puheenjohtaja, professori Pertti Pirttiniemi.

Samanaikaisesti luvista ja lausunnoista on tullut uudenlainen viidakko läpikahlattavaksi. Tämä on haaste niin tutkijoille, tutkimukselle yleensä kuin myös hallinnolle.

– Aiemmin tutkijat tunsivat tutkimuslupa ja -lausuntoasiat suhteellisen hyvin. Nyt kun lainsäädäntö on muuttunut ja on tullut uusia EU-asetuksia, epävarmuutta on paljon, kuvaa Turun Kliinisen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Susanna Laurén tilannetta.

Lainsäädäntö muuttuu vauhdilla

Lupiin ja lausuntoihin liittyvä lainsäädäntö on prosessi, joka elää jatkuvasti. Viime aikoina vauhti on kiihtynyt: Toisiolaissa, joka ohjaa Findatan aineistoja, on keskeneräisyyttä käyttäjien näkökulmasta, ja siirtymäaikoja tarvitaan. Biopankkilain uudistus on lausuntokierroksella. Ensi vuoden alussa tulee sovellettavaksi lääketutkimusta koskeva EU-asetus, ja vaatimukset kiristyvät. Laitetutkimusta koskeva uusi lainsäädäntö valmistui heinäkuussa.

– Merkittäviä tutkijoiden kannalta ovat esimerkiksi lääketutkimusta koskevat isot muutokset; muun muassa uusi eurooppalainen sähköinen järjestelmä, jota pääsemme kaikki opettelemaan, sanoo Laurén.

Pirttiniemi muistuttaa, että muutosten vauhdissa on kuitenkin jotenkin yritettävä pysyä.

– Tutkimusryhmien tulee noudattaa aina vallitsevaa lainsäädäntöä, ja ryhmän johtajan vastuu korostuu muuttuvassa ympäristössä.

Toisiolaki toi uusia haasteita

Varsinkin Findatan toimintaan liittyvä toisiolaki askarruttaa monia. Laurén on nähnyt läheltä lain vaikutukset käytännön työhön.

– Tutkijalähtöiselle tutkimukselle kustannukset ovat liian suuria. Tiedän useita tutkimuksia, jotka ovat peruuntuneet Findatan kustannusten takia, sanoo Laurén.

Myös Pirttiniemi pitää yksinkertaisten tutkimuslupien suurehkoja maksuja kohtuuttomina.

– Tämä rajoittaa selvästi tutkimuksen tekemistä.

Vaadittava tietoturvallinen käyttöympäristö asettaa liian kovat vaatimukset myös niille tutkimusryhmille, joilla rahoitus on riittävää. Sairaanhoitopiirien yhteistyö on ollut tiivistä, ja ongelmia yritetään taklata yhdessä.

– Toistaiseksi vaatimukset täyttävä käyttöympäristö on vain Findatalla. Olemme tehneet töitä siirtymäaikojen pidentämiseksi, ja syyskuun alussa alkoi uusi käyttöympäristöön liittyvä siirtymäaika ensi vuoden huhtikuulle, kertoo Laurén.

Varaa aikaa hakemukselle

Tutkimuslupien ja lausuntojen hankkimiseen on syytä varata riittävästi aikaa.

– Yleensä neuvoa ei tulla kysymään riittävän ajoissa suhteessa siihen, miten paljon niihin voi mennä aikaa. Silloin teemme voitavamme auttaaksemme. Jos Findatan lupaa tarvitaan, aika voi olla todella pitkä, pohtii Laurén.

Kokenut hakemusten arvioija Pirttiniemi antaa yksinkertaisen, mutta kullanarvoisen vinkin kaikille hakijoille:

– Tärkeintä on aloittaa apuraha-anomuksen tekeminen ajoissa! Tarvittavien lupien selvittäminen ja hankkiminen saattaa kestää. Toisaalta hyvän tutkimussuunnitelman kirjoittaminen vaatii myös huolellisuutta ja tarkastuskierroksia esimerkiksi tutkimuksesta vastaavan toimesta.

Pirttiniemi kehottaa myös tarkkuuteen lupien ja lausuntojen kanssa.

– Kukin säätiö vaatii erilaisia liitteitä tai selvityksiä, ja siksi hakijan on luettava tarkkaan hakuohjeet, jotka saattavat poiketa edellisten vuosien ohjeista.

Neuvontaa työkseen tekevältä Laurénilta useimmin kysytty kysymys on kuitenkin yhä se, tarvitseeko tutkimukseni eettisen toimikunnan lausunnon. Onhan oman tutkimuksesi eettinen arvio kunnossa?

Varaa riittävästi aikaa hakemuksen tekoon!

Hammaslääkäriseura Apollonian, Hammaslääketieteen Säätiön ja hammaslääkärijärjestöjen Yhteisrahaston tutkimusapurahat ovat haettavana 1.–29.10.2021.
Päivitetyt tutkimuslupia ja -lausuntoja koskevat ohjeet löydät apurahajärjestelmästä ja Apollonian verkkosivuilta.
Lue lisää: www.apollonia.fi/apurahat/tutkimusapurahat/

Lue myös
Etsitkö näitä?