Post

VertaisarvioituSuun infektioiden yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin

12.3.2020Aino Salminen, Elisa Kopra, Laura Lahdentausta, John Liljestrand, Susanna Paju

Suun kroonisten infektioiden yhteys sydän- ja verisuonitauteihin on todettu useissa laajoissa epidemiologisissa tutkimuksissa. Eniten näyttöä on parodontiitin ja atero-skleroosin yhteydestä, ja parodontiitti onkin tunnustettu sydän- ja verisuonisairauksien itsenäiseksi riskitekijäksi. Yhteys parodontiitin ja sydäntautiriskin välillä on riippumaton sekoittavista tekijöistä.

Suun bakteereita ja niiden osia saattaa kulkeutua parodontiittipotilaan tulehtuneiden ientaskujen kautta verenkiertoon. Valtimon seinämässä parodontiittipatogeeneilla on useita ateroskleroosia kiihdyttäviä vaikutuksia.

Parodontiitti aiheuttaa myös systeemisen matala-asteisen tulehduksen, joka osaltaan edistää ateroskleroosin kehittymistä. Lisäksi parodontiitti vaikuttaa epäsuotuisasti veren rasva-ainepitoisuuksiin ja muuttaa elimistön hormonaalista säätelyä.

Myös eräät geneettiset tekijät saattavat altistaa sekä parodontiitille että sydän- ja verisuonisairauksille.

Interventiotutkimukset ovat osoittaneet, että sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin on mahdollista vaikuttaa asianmukaisella parodontologisella hoidolla. Hoidon on osoitettu parantavan plasman inflammatoristen, tromboottisten ja metabolisten merkkiaineiden tasoja sekä kohentavan verisuonten endoteelin toimintaa. Näin ollen parodontologinen hoito on hyödyllistä myös yleisterveyden kannalta.

Kliininen merkitys

Parodontiitin ja yleisterveyden välisestä yhteydestä on jo vahvaa näyttöä, ja parodontiitti onkin tunnustettu sydän- ja verisuonisairauksien itsenäiseksi riskitekijäksi. Muiden suun infektioiden vaikutus sydänterveyteen sen sijaan vaatii lisää tutkimusta.

Tulehdusreaktio eli inflammaatio on tärkeä yhdistävä tekijä suun infektioiden ja kardiovaskulaaristen sairauksien välillä.

Parodontologisella hoidolla on todistettavasti yleisterveyttä hyödyttäviä vaikutuksia. Yksilöllisten riskitekijöiden tunnistaminen sekä parodontiitin ennaltaehkäisy, varhaisdiagnostiikka ja varhainen hoito edistävät myös sydänterveyttä.

Suun, hampaiden ja hampaan kiinnityskudosten pitäminen infektiovapaina on siten tärkeää.

Kirjoittajat

Aino Salminen, HLT, DI
aino.m.salminen@helsinki.fi

Elisa Kopra, HLT, EHL

Laura Lahdentausta, HLT

John Liljestrand, HLT

Susanna Paju, dosentti, EHL

Suu- ja leukasairaudet, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala

Suom Hammaslääkäril 2020; 4: 46-51
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Association between oral infections and cardiovascular diseases

The association between chronic oral infections and cardiovascular diseases (CVD) has been established in several extensive epidemiological studies.

Most evidence is available on the association between periodontitis and atherosclerosis, and periodontitis has been recognised as an independent risk factor for CVD. The association between periodontitis and heart disease risk is independent of confounding factors, such as the patient’s smoking, age, sex, socioeconomic status or obesity.

From the infected gingival pockets of patients with periodontitis, oral bacteria and parts thereof may make their way into the bloodstream. In the arterial wall, periodontal pathogens have several proatherosclerotic effects. Periodontitis also causes low-level systemic inflammation which contributes to the development of atherosclerosis.

In addition, periodontitis has an unfavourable effect on blood lipid levels and alters hormonal regulation. There are also some genetic factors that may predispose to both periodontitis and CVD.

Intervention studies have shown that with appropriate periodontal treatment, it is possible to impact CVD risk factors.

Periodontal treatment has been shown to improve plasma levels of inflammatory (e.g. C-reactive protein and interleukins), thrombotic (fibrinogen) and metabolic (triglycerides, total cholesterol, HDL cholesterol, HbA1c, i.e. long-term blood glucose) markers and to improve blood vessel endothelial functions. Periodontal treatment is, thus, also beneficial for general health.

Lue myös
Etsitkö näitä?