Post

ArtikkelitTerveysfoorumi pohti voittajia ja häviäjiä

23.4.2021Heli Mikkola

Koronapandemian vaikutukset selviävät lopullisesti vasta vuosien kuluttua ja ne voivat olla osin yllättäviä. Tämä kiteytyi ennätysyleisön keränneessä Terveysfoorumin verkkoseminaarissa 14.4.

– Olennaisinta ei ole laskea, paljonko hidastamisesta on maksettu, kun ei ole vertailukohtaa, vaan on laskettava, millainen hinta epidemiasta olisi syntynyt, jos sitä ei olisi yritetty hillitä. Jotain vertailua voimme tehdä Ruotsiin, totesi THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo.

Kaikki koronan vaikutukset eivät ole negatiivisia; keskiarvojen harha on todellinen. Alueelliset ja ammattiryhmittäiset erot vaikutuksissa ovat suuria; jotkut toimialat ovat jopa hyötyneet tilanteesta. Toisaalla säästyy, kuten kunnissa, joissa syntynyt hoitovelka näyttäytyy ensin säästöinä ja realisoituu vasta myöhemmin kuluiksi, toisaalla tulot jäävät saamatta, kuten kuntalaskutus sairaanhoitopiireiltä.

Mitkä ovat pandemian voittajia ja mitkä häviäjiä? Yhteenvetoa tehneen STM:n lääkintöneuvos Taina Mäntyrannan mukaan tulevien vuosien aikana alkaa näkyä, miten paljon pandemia on vaikuttanut niihin, jotka nyt jo ovat vaikeimmassa asemassa. Negatiiviset vaikutukset voivat olla kauaskantoisia myös nuorille, joista kokonaiset ikäluokat ovat viettäneet vuoden poikkeusoloissa. Myöhemmin näkyy myös hoivan ja laitoshoidon ennakoitua pidempikestoinen tarve erityisesti Etelä-Suomen nopeasti ikääntyvän väestön kaupungeissa.

– Tänä vuonna häviäjiksi laskettavat voivat olla eri ihmisiä kuin pitkällä viiveellä.

Voittajia ovat terveysfoorumin tematiikassa biolääketiede ja terveydenhuollon tietopohja, ja viiveellä sitä kautta kliininen tutkimus ja epidemiologia, mutta myös sosiaali- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus.

Voittajia saattavat Mäntyrannan mukaan olla myös löysää rahaa valtionavustuksina saavat kunnat ja kuntayhtymät. Riskinä on, että osa tästä rahasta ei suuntaudu oikein eikä tuo terveyshyötyjä.

– Lähimmäisyys tuli esiin, sitä sanaa on aika harvoin käytetty ennen koronapandemiaa. Oikeudenmukaisuus ja tutkittu tieto ovat priorisoinnin ydintä. Voi olla, että nämä ovat pitkässä juoksussa voittajia.

Nyt opitun pohjalta on jatkettava avointa keskustelua.

– Vaikka jossain vaiheessa kuvittelimme, että terveydenhuoltoon on näkyvissä lisää rahaa, näin ei välttämättä ole, Mäntyranta totesi.

Lue myös
Etsitkö näitä?